• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Русский
 • Беларускі
Торговельно-економічне співробітництво
Опубліковано 28 жовтня 2021 року о 14:44

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Білоруссю

За даними Державної служби статистики України серед торгових партнерів нашої держави Республіка Білорусь за підсумками I півріччя 2021 року зайняла 2 місце серед країн СНД та 6 місце серед країн світу (Китай, Німеччина, РФ, Польща, США).

Зовнішньоторговельний обіг товарами та послугами між Україною і Республікою Білорусь (млн. дол. США)


2016

2017

2018

2019

2020

1 півр. 2021

Експорт

985,2

1253,7

1418,2

1691,1

1444,3

740,5
Імпорт

2852,8

3300

3903,2

3879,6

2969,8

1954,4

Зовнішньо-торгівельний обіг

3838,0


4553,7

5321,4


5570,7


4414,1


2694,9

За I півріччя 2021 року загальний товарообіг з Республікою Білорусь склав 2694,9 млн. дол. США та у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшився на 769,0 млн. дол. США або на 39,9%. При цьому експорт українських товарів та послуг за I півріччя 2021 року сягнув 740,5 млн. дол. США, збільшившись у порівнянні з I півріччям 2020 року на 37,8 млн. дол. США або на 5,4%. Імпорт товарів та послуг з Республіки Білорусь в Україну становив 1954,4 млн. дол. США і збільшився відносно I півріччя 2020 року на 731,2 млн. дол. США або на 59,8%. Сальдо двосторонньої торгівлі товарів та послуг для України за I півріччя 2021 року склалося негативним у розмірі 1213,9 млн. дол. США.

Стан інвестиційного співробітництва

Республіка Білорусь станом на 31 березня 2021 року інвестувала в економіку України 141,7 млн. дол. США. (станом на 31 грудня 2020 року було інвестовано 126,5 млн. дол. США).

Станом на 31 березня 2021 року обсяг українських інвестицій в економіку Республіки Білорусь склав 2,4 млн. дол. США. (станом на 31 грудня 2020 року було 2.4 млн. дол. США).

Загальна характеристика

Республіка Білорусь – експортно-орієнтована держава з розвинутою промисловістю, сектором послуг і сільським господарством.

Білорусь утримує лідируючі позиції  серед країн СНД в галузях хімічної промисловості і нафтопереробки, сільськогосподарському й автомобільному машинобудуванні, агропромисловому комплексі, легкій промисловості, по окремих напрямках розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. По експорту ІТ-послуг на душу населення Білорусь випереджає всі країни СНД. Є значні напрацювання у сфері високих технологій, зокрема у виробництві оптичних і лазерних приладів, автоматизованих систем управління.

Відомими на світовому ринку є такі білоруські товари:

- нафтопродукти;

- калійні добрива;

- вантажні автомобілі, дорожня, будівельна техніка;

- трактори й сільськогосподарська техніка;

- молочні та м'ясні продукти.

Особливостями білоруської економіки є значна кількість великих підприємств з державною часткою власності, залежність від поставок російських енергоносіїв (нафти та газу) на пільгових умовах, а також від російського ринку збуту.

До президентських виборів 2020 р. Республіка Білорусь намагалася здійснювати багатовекторну зовнішньоекономічну політику. Після запровадження економічних санкцій ЄС, США та низкою інших держав проти Білорусі спостерігається активізація інтеграційних процесів в рамках т.з. Союзної держави з РФ та ЄАЕС.

Основні економічні показники Білорусі за підсумками 2020 р. та тенденції 2021 р.

У 2020 р. ВВП знизився на 0,9% порівняно з 2019 р. Обсяг ВВП в поточних цінах склав 147 млрд. біл. руб. (близько 57 млрд. дол. США) або 99,1% до рівня 2019 р.

Обсяг промислового виробництва скоротився в порівнянні з 2019 р. на 0,7% і в поточних цінах склав 116,5 млрд. біл. руб. (близько 45,3 млрд. дол. США). Виробництво продукції сільського господарства в 2020 р. склало 22,9 млрд. біл. руб. (близько 8,9 млрд. дол. США) і збільшилося у порівнянні з 2019 р. у порівняльних цінах на 4,9%.

Індекс споживчих цін склав 5,5%, дефіцит бюджету склав 2,6 млрд. біл. руб. (дещо більше 1 млрд. дол. США) або близько 2% ВВП.

Упродовж 2020 р. строкові валютні депозити громадян зменшилися на 1,552 млрд. дол. США; при цьому у 2019 р. було зростання таких депозитів на 106 млн. дол. США.

За 7 міс. 2021 р. ВВП зріс на 3,3%.  Драйвером економічного зростання у 2021 р. є експорт товарів, який за 7 міс. 2021 р. зріс на 36,4% завдяки пожвавленню попиту на білоруські товари на зовнішніх ринках. На думку експертів, у другому півріччі темпи зростання експорту та ВВП можуть суттєво зменшатися. Не виключна рецесія економіки з огляду на запровадження ЄС, США та іншими країнами санкцій (персональних та секторальних) проти Білорусі, які загалом негативно впливатимуть на фінансово-економічний стан країни у 2021 р. 

За підсумками 2021 р. бюджетний дефіцит очікується на рівні 5,6 млрд. біл. руб. (2,15 млрд. дол. США). Зберігається проблематика у кредитно-фінансовій сфері. Основна проблема білоруських державних підприємств здебільшого пов'язується не зі збитками, а з неефективністю бізнес-моделей.

Діяльність великих та середніх агропідприємств у 2021 р. характеризується наявністю боргів (близько 15 млрд. біл. руб. або 5,8 млрд. дол. США).

Через внутрішньополітичну кризу в Білорусі посилюються інші ризики, до яких слід віднести відтік кваліфікованої робочої сили за кордон (в основному ІТ-фахівці), негативні очікування економічних агентів, дефіцит валютних ресурсів.


Основні показники економічного і соціального розвитку 

Республіки Білорусь*

 

Показник

Значення

ВВП (2020 р., дані СБ та МВФ), млрд. дол. США

60,3


ВВП на душу населення (2020 р.),

 дол. США

6411

Темпи зростання ВВП:

- 2020 р.

- прогноз на 2021 р.


-0,9%

+1,8, -2,2%

Структура ВВП за галузями економіки:


- промисловість

26,0%

- оптова і роздрібна торгівля

9,3%

- сільське господарство

6,8%

- транспорт

5,7%

- інформатика і телекомунікації

6,3%

- будівництво

5,7%

- енергетика

3,0%

Темпи інфляції (ІСЦ) 2020 р.,

8 м.2021 р.%)

5,5%,

9,0%

Зовнішній борг (валовий/державний) млрд. дол. США:

на 31.12.2020

на 30.06.202142,0/18,6

42,3/18,5


Міжнародні резерви, станом на 01.09.2021 р., млрд. дол. США

8,5

Обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами, 2020 р., млрд. дол. США


- експорт

37,2

- імпорт

35,3

­- сальдо

+1,9

Обсяги інвестицій в основний капітал за 2020 рік, млрд. дол. 

11,3

Обсяги іноземних інвестицій (на 30.06.2021):

8,7

Середня заробітна плата, дол. США/нац. валюта (липень 2021 р.)

579

/1472 біл.руб.

Середні грошові доходи населення, на 1 особу на місяць, 2020 р., дол. США/нац. валюта

320

/801 біл. руб.

Мінімальна заробітна плата

дол. США/нац. валюта (2021 р.)

160

/400 біл. руб.

Середня пенсія, дол. США/нац. валюта (2021 р.)

205 / 513 біл. руб [К1] .

Мінімальна пенсія, дол. США/нац. валюта (2021 р.)

110 / 276 біл. руб.

Рівень зайнятості населення (віком від  15 р. та старші), %

67,6

Рівень безробіття (з методологією МОП, ІІ квартал 2021 р.),%

4,0

*- підготовлено на основі статистичних даних Національного комітету статистики РБ та НБ РБ (якщо інше не зазначеного окремо)

Бізнес-клімат

У звіти Світового Банку «Doing Business-2020» Білорусь зайняла 49-ту позицію серед 190 країн світу та опустилася у рейтингу за умовами ведення бізнесу на 12 позицій порівняно з 2019 р.

Хоча СБ не зафіксував позитивних реформ у Білорусі, спрямованих на спрощення умов ведення бізнесу у 2020 р., відбулося певне покращення по таких показниках рейтингу, як;

- реєстрація підприємств (середній термін реєстрації складає 8,5 днів);

- дозволи на будівництво (термін їх отримання скорочено до 153 днів);

- підключення до електромереж (вартість підключення зменшено до 84% доходу на душу населення);

- вирішення питань неплатоспроможності (збільшено коефіцієнт повернення коштів до 40%);

- оподаткування (зменшено час на оплату податків до 170 годин);

- міжнародна торгівля (зменшено вартість прикордонного та митного контролю).

При цьому за показником умов для здійснення міжнародної торгівлі Білорусь займає 24 місце у світі та значно випереджає інші країни ЄАЕС.

Водночас, за даними СБ, за останній рік відбулось послаблення захисту міноритарних інвесторів (через збільшення максимального терміну розкриття  інформації про аффільовані особи) та погіршились позиції Білорусі по 6 іншим компонентам рейтингу.

Реєстрація компаній, відкриття представництв іноземних компаній в Республіці Білорусь

Іноземна компанія може здійснювати діяльність в Республіці Білорусь через окрему юридичну особу на території Республіки Білорусь або через  представництво іноземної компанії.

Організаційно-правові форми суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в Республіці Білорусь:

 • індивідуальний підприємець;
 • селянське (фермерське) господарство;
 • унітарне підприємство;
 • виробничий кооператив;
 • повне товариство;
 • командитне товариство;
 • товариство з додатковою відповідальністю;
 • товариство з обмеженою відповідальністю;
 • відкрите акціонерне товариство;
 • закрите акціонерне товариство.

 • Іноземні компанії можуть також здійснювати діяльність на території Республіки Білорусь без створення юридичної особи шляхом відкриття представництва. Представництвом вважається відокремлений підрозділ іноземної компанії, що представляє її інтереси в Білорусі, а не окрема юридична особа.

 • Представництвам іноземних організацій в Республіці Білорусь не дозволяється займатися підприємницької діяльністю.

 • Представництво комерційної іноземної організації може бути відкрито тільки з метою здійснення представництвом від імені і за дорученням іноземної організації діяльності підготовчого та допоміжного характеру та захисту її інтересів, у т.ч.: вивчення товарних ринків Республіки Білорусь; вивчення можливостей для здійснення інвестицій на території Республіки Білорусь; створення комерційних організацій за участю іноземних інвесторів на території Республіки Білорусь.

 • Чисельність іноземних громадян-співробітників представництва іноземної організації (включаючи керівника) не може перевищувати п'яти осіб. Прийом іноземних громадян-співробітників в представництво іноземної організації, за винятком керівника представництва іноземної організації та громадян держав–членів ЄАЕС, проводиться відповідно до законодавства Білорусі про трудову міграцію. Представництво іноземної організації щодо кожного іноземного громадянина-співробітника зобов'язане пройти процедуру отримання спеціального дозволу на заняття трудовою діяльністю.

 • Основним документом, що регулює питання відкриття та діяльності представництв іноземних організацій в Республіці Білорусь є Положення про порядок відкриття та діяльності в Республіці Білорусь представництв іноземних організацій, затверджене постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь № 408 від 30.05.2018 р.(https://pravo.by/upload/docs/op/C21800408_1527886800.pdf).

  • Загальний алгоритм дій при створенні юридичної особи в Республіці Білорусь:

  • вибір організаційно-правової форми;
  • прийняття засновниками (засновником) рішення про створення організації в Республіці Білорусь;
  • узгодження найменування в реєструючому органі;
  • вибір приміщення, в якому буде розташовуватися новостворювана комерційна організація (юридична адреса);
  • формування органів управління;
  • затвердження та підписання установчих документів комерційної організації;
  • подача документів в реєструючий орган, державна реєстрація;
  • отримання свідоцтва про державну реєстрацію;
  • отримання повідомлення про постановку на облік в державних органах (податкова інспекція, Фонд соціального захисту населення «Белгосстрах», Белстат): через 5 робочих днів від дати реєстрації (постановка на облік здійснюється реєструючим органом самостійно);
  • виготовлення печатки (необов'язково);
  • оформлення трудових або цивільно-правових відносин з керівником і бухгалтером;
  • відкриття розрахункового рахунку в банку.

  • Документи, які  необхідні для реєстрації комерційної організації в Республіці Білорусь:
  • заява про державну реєстрацію;
  • статут (установчий договір – для комерційної організації, що діє тільки на підставі установчого договору) у двох примірниках без нотаріального засвідчення, його електронна копія (у форматі .doc або .rtf);
  • легалізована виписка з торгового регістра країни установи або інший еквівалентний доказ юридичного статусу організації відповідно до законодавства країни її заснування або нотаріально завірена копія зазначених документів (виписка повинна бути датована не пізніше одного року до дня подання заяви про державну реєстрацію) з перекладом на білоруську або російську мову (підпис перекладача нотаріально засвідчується) - для власника майна, засновників, які є іноземними організаціями;
  • копія документа, що засвідчує особу, з перекладом на білоруську або російську мову (підпис перекладача нотаріально посвідчується) - для власника майна, засновників, які є іноземними фізичними особами;
  • оригінал або копія платіжного документа, що підтверджує сплату державного мита (державне мито становить 1 базову величину (близько 12 доларів США).

  • Компанії підлягають реєстрації в уповноваженому державному органі, який самостійно координує подальшу постановку юридичної особи на облік у податкових органах, фонді соціальної захисту населення, органах статистики, Білоруському республіканському унітарному страховому підприємстві «Белгосстрах». При проходженні процедури реєстрації компанії даним державним органом також може бути ініційовано направлення до банку інформації, необхідної для відкриття поточного (розрахункового) банківського рахунку.
   У свою чергу, після отримання дозволу, виданого обласним виконавчим комітетом (Мінським міським виконавчим комітетом), представництво має самостійно стати на облік у податкових органах, Фонді соціального захисту населення, органах статистики та Білоруському республіканському унітарному страховому підприємстві «Белгосстрах».


   Юридична особа

   Представництво іноземної компанії

    

   Тривалість реєстрації

   (фактична)

   2-3 тижня

   1-2 місяці

   Розмір державного мита

   1 базова величина

   (29  білоруських рублів,

   Близько 12 доларів США)

   195 базових величин (близько 2175 доларів США) за кожні три роки діяльності, на яку видається дозвіл на відкриття представництва

Окремі умови функціонування системи закупівель товарів (робіт, послуг) в Республіці Білорусь 

Регулювання умов закупівель товарів (робіт, послуг) визначається Законом Республіки Білорусь (РБ) від 13.07.2012 №419-З «Про державні закупівлі товарів (робіт, послуг)». Оригінал зазначеного документу в редакції від 17.08.2018р., який введений в дію з 01.07.2019р. доступний російською мовою за цим посиланням.

Необхідно звернути увагу на те, що в зазначеному нормативному акті в ході здійснення тендерних процедур передбачено застосування преференційних поправок, а саме надання преференцій ціновій вартості товарів (робіт, послуг) окремих учасників процедури. Преференційні поправки встановлюються окремими рішеннями Ради міністрів РБ. Зокрема Постановою Ради міністрів РБ від 15.06.2019р. №395 (доступна російською мовою за таким посиланням) передбачені такі преференційні поправки:

- у розмірі 15% (від вартості тендерної пропозиції) – у разі пропозиції товару (робіт, послуг) походженням з Білорусі, або країн, яким в РБ наданий національний режим (країни-члени ЄАЕС: Білорусь, Вірменія, РФ, Казахстан та Киргистан) у відповідності до міжнародних договорів РБ;

- у розмірі 25% (від вартості тендерної пропозиції) – в разі пропозиції товару (робіт, послуг) власного походження та одночасній наявності у складі організації-учасника тендеру інвалідів, чисельність яких становить не менше 50% від кількості робітників за списком.

Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Республіки Білорусь затверджує форму річного плану державних закупівель та зразкові форми документів щодо процедур державних закупівель і фактично координує процес державних закупівель.  При проведенні процедури державної закупівлі до учасників пред'являються різні вимоги (ст.16 закону «Про державні закупівлі товарів (робіт, послуг)».

Постановою Ради міністрів Республіки Білорусь від 15.06.2019 р. №395 визначено два електронних торговельних майданчика для проведення відкритих конкурсів, електронних аукціонів та процедур із запиту цінових пропозицій:
1) www.goszakupki.by - Національний центр маркетингу та кон’юнктури цін при Міністерстві закордонних справ Білорусі (https://ncmps.by/services/procurement-services/) спеціалізується на супроводженні закупівель на конкурсній основі. Центр також здійснює інформаційне супроводження таких електронних сервісів процедур закупівель товарів (робіт, послуг) у Білорусі та надання додаткових послуг:
- www.icetrade.by - єдиний інформаційний ресурс відомостей про потреби та закупки підприємств та організацій Республіки Білорусь;
- https://gias.by - інформаційно-аналітична система управління державними закупівлями, взаємодія якої з іншими державними інформаційними системами, електронними торговельними майданчиками та торговими системами товарних бірж забезпечує формування, обробку, аналіз, контроль, збереження та надання інформації про державні закупівлі.
За інтернет-посиланням http://goszakupki.by/download/reglament.pdf можна ознайомитися з Регламентом електронного торгового майданчика республіканського унітарного підприємства «Національний центр маркетингу і кон'юнктури цін» (російською мовою).
 2) http://www.zakupki.butb.by/auctions/index.html - Білоруська універсальна товарна біржа.  За інтернет-посиланням http://zakupki.butb.by/auctions/pravo-butb.html можна ознайомитися з Регламентом організації та проведення процедур закупівель в електронному форматі на електронному торговому майданчику ВАТ «Білоруська універсальна товарна біржа» (російською мовою).

Окрім зазначених інформаційних ресурсів, окремі білоруські підприємства та організації на власних сайтах також розміщюють інформацію щодо здійснення процедур закупівель товарів (робіт, послуг) на конкурсній основі. Наприклад, за посиланням в Інтернеті - https://kali.by/tenders/, можливо ознайомитись з відповідними процедурами, які здійснюються ВАТ «Беларуськалий».

 Ділові та галузеві асоціації в Республіці Білорусь


Назва

Контактні дані

 

Сфера діяльності

Білоруська торгово-промислова палата

Республіка Білорусь, 220029, м.Мінськ, вул. Комуністична, 11;

тел.: +375 17 290 7249;

https://www.cci.by/

e-mail: mbox@cci.by

Сприяння розвитку підприємницької діяльності в Республіці Білорусь, інтегрування її економіки в світову господарську систему, створення сприятливих умов для зміцнення зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів підприємницької діяльності з іноземними партнерами.

Союз юридичних осіб «Республіканська конфедерація підприємництва»

Республіка Білорусь, 220014,

м.Мінськ,

пр-т Жукова, 44-404,

тел./факс: +375 17 322-23-18;

https://rce.by/

e-mail: office@rce.by

Сприяння розвитку малого, середнього та великого бізнесу, ділового середовища та бізнес-клімату; діяльність, спрямована на розвиток підприємництва та стимулювання економічної ініціативи громадян.

Республіканський союз промисловців та підприємців

Республіка Білорусь,

220029, м.Мінськ,

вул. Сторожевська, 5,

приміщення 15,

тел: +375 17 327 55 83

http://rspp.by/

e-mail: rspp@rspp.by

Розвиток економіки і соціальної сфери Республіки Білорусь, активізації діалогу бізнесу і влади в рамках державно-приватного партнерства (ДПП), сприяння прискореному розвитку суб'єктів малого і середнього підприємництва (МСП) як інфраструктурного та ділового середовища для великих компаній.

Республіканське громадське об’єднання «Білоруська науково-промислова асоціація»

Республіка Білорусь,

220030, м. Мінськ,

вул. Карла Маркса, 15,

тел: + 375 17 327 55 07, http://www.bnpa.info/

e-mail: minsk@bnpa.info, bnpa@tut.by

Сприяння розвитку економіки Республіки Білорусь, підприємствам і організаціям всіх форм власності і підприємцям в їх адаптації до ринкової економіки у сучасних умовах; сприяння в підвищенні професійного рівня промисловців, наймачів, фахівців, вчених і підприємців і престижності їх діяльності.

Громадське об’єднання «Білоруський союз підприємців»

Республіка Білорусь 22035,

м.Мінськ, вул.Тимирязева, 65Б,

приміщення 135,

офіс 1007,

тел.: +375(17) 343 30 75,

http://belsp.com/,

е-mail:

belsp1991@mail.ru

Забезпечення захисту прав і представлення законних інтересів підприємців у державних та інших органах, міжнародних організаціях.

Рада з розвитку підприємництва в Республіці Білорусь

Республіка Білорусь,

220029, м.Мінськ,

пр-т. Машерова, 17Б,

к. 313

тел.: (+375 17) 288 23 32,

http://ced.by/

e-mail: info@ced.by

Забезпечення взаємодії ділових кіл з державними органами та організаціями, участь їх представників у виробленні заходів з регулювання підприємницької діяльності, стимулювання інвестицій та довгострокового розвитку економіки країни.

Асоціація європейського бізнесу в Білорусі

Республіка Білорусь, м.Мінськ, провулок Козлова, 7, офіс 53, тел.: +375 (17) 245-98- 34,

http://www.aebbel.by/

e-mail: inbox@aebbel.by

Формування сприятливого інвестиційного клімату в Білорусі за допомогою просування європейських практик партнерства держави і бізнесу.

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників «БАМАП»

Республіка Білорусь, 220036,

м.Мінськ, Бетонний проїзд, 23,

тел.: +375 17 209 26 00

http://bamap.org/,

e-mail: info@bamap.org

Сприяння розвитку в Республіці Білорусь автомобільних перевезень вантажів і пасажирів, у тому числі в міжнародному автомобільному сполученні; сприяння в комплексному захисті інтересів автомобільних перевізників, їх інформаційне забезпечення, а також надання консультаційних послуг.

Асоціація міжнародних експедиторів та логістики «БАМЕ»

Республіка Білорусь,

220006, м.Мінськ,

вул.Денисовська 9, офіс 7;

тел. +375 (17) 337-32-53

http://baifby.com/

e-mail:

magistr@bmat.by

Захист інтересів членів асоціації на білоруському ринку експедиторських і логістичних послуг, координація їх зусиль у справі розширення ділової активності, недопущення між ними недобросовісної конкуренції, представлення та захист інтересів експедиторів

Білоруський союз будівельників

Республіка Білорусь,

220036, м.Мінськ,

вул.Р.Люксембург, 101 каб. 214

Тел.:+375 17 208 73 11, http://belss.by

e-mail:

souz_stroi@tut.by

Виступає з ініціативами з питань інвестиційної та інформаційної діяльності у сфері будівництва; організовує та проводить конференції, зустрічі, семінари з питань узагальнення та поширення білоруського та світового досвіду.

Асоціація білоруських банків

Республіка Білорусь,

220034, м.Мінськ,

вул. З.Бядули, 11

тел.:+375 17 393 02 79,

http://abbanks.by/

e-mail:

info@abbanks.by

Представлення та захист прав і законних інтересів своїх членів; координація діяльності банків та підвищення ефективності їх роботи; сприяння виробленню та здійсненню грошово-кредитної політики та розвитку банківської справи в Республіці Білорусь.

Білоруська лісопромислова асоціація

Республіка Білорусь,

220002, м.Мінськ,

вул. Я.Коласа, 39А, приміщення 5,

Тел.:+375(29) 617-37-17

http://rlpa.by

e-mail: rlpa@out.by

Забезпечення підприємств сировиною, заходи нетарифного регулювання експорту лісоматеріалів, митне оформлення експортних поставок лісопродукції, проведення в Республіці Білорусь лісової сертифікації

Республіканська асоціація підприємств промисловості «БелАПП»

Республіка Білорусь, 220005,

м.Мінськ, вул. Платонова, 22,

тел.:+375 (17) 362-77-

http://belapp.by/

e-mail:

belapp@belapp.by

Сприяння консолідації, представлення та відстоювання законних прав, інтересів членів Асоціації, спрямованих на розвиток і вдосконалення промислового комплексу Республіки Білорусь.


Контактна інформація державних органів та організацій Білорусі, які задіяні у зовнішньоекономічній діяльності


1. Рада Міністрів Республіки Білорусь (РБ) - http://www.government.by/ru/

2. Міністерство економіки РБ (інформація щодо ЗЕД) - https://www.economy.gov.by/ru/ved-ru/.

3. Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі РБ - https://www.mart.gov.by.

4. Міністерство податків та зборів РБ - http://www.nalog.gov.by/ru/

5. Міністерство сільського господарства та продовольства РБ - https://www.mshp.gov.by.

6. Міністерство закордонних справ РБ - https://www.mfa.gov.by.

7. Національний банк РБ - https://www.nbrb.by.

8. Державний митний комітет РБ - https://www.customs.gov.by.

9. Національне агентство з інвестицій та приватизації РБ - https://www.investinbelarus.by.

10. Національний центр маркетингу РБ - https://www.ncmps.by.

11. Білоруська торговельно-промислова палата - https://www.cci.by.Електронні бази даних підприємств Республіки Білорусь 

1. Веб-портал Єдиного державного реєстра юридичних осіб та індивідуальних підприємців Міністерства юстиції Республіки Білорусь (РБ) - http://egr.gov.by/egrn/index.jsp.

2. Список (з відповідною оглядовою та контактною інформацією) членів Білоруської Торговельно-промислової палати - https://www.cci.by/ru/listOfTpp

3. Окремі приватні бази даних білоруських Інтернет-ресурсів з інформацією щодо підприємств РБ (доступний пошук за сферою діяльності, назвою, адресою тощо):

- http://reestr.by/home.html;

- https://www.belpartner.by/catalog.html;

- https://belretail.by/retailcategories;

- https://www.belarusinfo.by/ru/.Корисні поради експортеру щодо перевірки ділової репутації білоруських компаній 

Схожість менталітету та історична близькість українського і білоруського народів створюють передумови для підтримки і поглиблення не тільки економічного, а й культурного діалогу. Білоруський ринок загалом характеризується високим ступенем захисту. Незважаючи на це, інтерес до розвитку і поглиблення ділових контактів між українськими та білоруськими компаніями залишається високим. Відсутність мовного бар’єру, можливість онлайн-комунікацій у поєднанні зі згаданими вище факторами сприяють швидкому налагодженню українсько-білоруських контактів у багатьох сферах економіки.

Разом з тим, до укладення зовнішньоекономічних договорів з білоруськими компаніями у суб'єктів господарської діяльності може виникнути питання про надійність білоруського партнера. Адже певний ризик виникнення відносин з недобросовісними контрагентами існує завжди. З цією метою пропонується використовувати відкриті білоруські інтернет-ресурси з метою отримання інформації для можливого уникнення складнощів або небажаного розвитку подій, які виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, доцільно використовувати такі ресурси:

1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та індивідуальних підприємців;

2. Відомості про ліквідацію юридичних осіб, припинення діяльності індивідуальних підприємців;

3. Єдиний державний реєстр відомостей про банкрутство;

4. Реєстр комерційних організацій та індивідуальних підприємців з підвищеним ризиком вчинення правопорушень в економічній сфері;

5. Список суб'єктів господарювання, які мають заборгованість перед бюджетом;

6. Реєстр недобросовісних постачальників.

1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та індивідуальних підприємців.

На сайті Міністерства юстиції Республіки Білорусь (http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find) містяться відомості про зареєстрованих в Білорусі юридичних осіб та індивідуальних підприємців. Використовуючи згаданий ресурс, можна з’ясувати поточний статус організації (діюча, знаходиться в процесі ліквідації, банкрутства), а також дізнатися, чи існує та чи інша організація.


2. Відомості про ліквідацію юридичних осіб, припинення діяльності індивідуальних підприємців.

У загальному доступі на сайті Міністерства юстиції Білорусі http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find розміщено відомості про виключених з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців. Відомості про ліквідацію (припинення діяльності) суб'єктів господарювання також розміщуються на офіційному сайті юридичного науково-практичного журналу» «Юстиція Білорусі» (www.justbel.info, http://www.justbel.info/pages/liquidation-info).

3. Єдиний державний реєстр відомостей про банкрутство.

У Республіці Білорусь функціонує єдиний державний реєстр відомостей про банкрутство - https://bankrot.gov.by/.

Відомості у справах про банкрутство, які розглядаються економічними судами, публікуються в друкованому виданні Верховного Суду – журналі «Судовий Вісник плюс: економічне правосуддя». Ознайомитися з оголошеннями, опублікованими в журналі, можна на сайті Верховного Суду Республіки Білорусь -

http://court.gov.by/ru/supcourt_publications/ec_vestnik/bankrot/ .

Відомості про банкрутство також розміщені на сайті Міністерства економіки Республіки Білорусь (http://www.economy.gov.by/ru/perechen-organizaciy-v-procedurah-bankrotstva-ru/ ).

Інтерес також може представляти інтернет-сайт Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь (http://www.nalog.gov.by), на якому розміщено низку посилань на різні бази даних, також присвячені перевірці ділового партнера не тільки з Білорусі, але і з Євразійського економічного союзу - http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/ . Найбільш цікаві бази даних подано нижче.

4. Реєстр комерційних організацій та індивідуальних підприємців з підвищеним ризиком вчинення правопорушень в економічній сфері.

Знаходиться у відкритому доступі з 1 січня 2013 р. (http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ru/). Перевірка потенційного контрагента за реєстром дозволить сумлінним суб'єктам господарювання на стадії прийняття рішення про вчинення з ним правочину отримати відомості про репутацію контрагента, а також уникнути можливих негативних наслідків від співпраці з такими партнерами;

5. Список суб'єктів господарювання, які мають заборгованість перед бюджетом Білорусі (http://www.portal.nalog.gov.by/debtor/), який дозволяє знайти інформацію про платників, що мають заборгованість з оплати податків (зборів), пені та мита. Наявність організації в цьому списку може стати причиною перегляду рішення про укладення угоди з таким партнером, хоча причини заборгованості можуть бути різними.

6. Реєстр недобросовісних постачальників, який веде Міністерство торгівлі Республіки Білорусь а також розміщує його в інформаційній системі «Тендери» на сайті інформаційного республіканського унітарного підприємства «Національний центр маркетингу та кон'юнктури цін» (http://www.icetrade.by/articles/view/12 ). За цим посиланням міститься список постачальників (підрядників, виконавців), які тимчасово не допускаються до участі в процедурах державних закупівель.

Інформація щодо ділового етикету та бізнесової практики в Білорусі за посиланням - https://www.belarus.by/ru/business/business-customs.

Перелік міжнародних виставково-ярмаркових заходів в Республіці Білорусь, проведення яких заплановано на 2021 рік

 

з/п

Місто проведення виставкового заходу

Назва виставкового

заходу

(мовою оригіналу та у перекладі українською)

Термін проведення виставкового

заходу

Формат проведення

(онлайн/офлайн)

Організатор

виставкового заходу

(поштова адреса мовою оригіналу)

Спеціалізація виставкового заходу


м. Мінськ

Международные специализированные выставки

 «Автоматизация. Электроника. Электротех. Свет»


Міжнародні спеціалізовані виставки

«Автоматизація. Електроніка,

Електротех. Світло»

16-19 березня

офлайн

ЗАО «МинскЭкспо»
220035, г. Минск,
ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17- 226-98-58,

+375 17 226 98 87,
факс: +375-17-226-98-58,
e-mail: sveta@minskexpo.com, zvezdina@minskexpo.com.

 

Електротехнічні машини та апарати, електрообладнання, кабельна продукція, світлотехніка, декоративне освітлення, святкове освітлення, технічне освітлення, промислове освітлення,

технологічне обладнання та матеріали для електронної та електротехнічної промисловості.


м. Мінськ

Международная специализированная выставка-ярмарка «Охота и рыболовство. Весна – 2021»


Міжнародна спеціалізована виставка-ярмарок «Полювання та рибальство. Весна – 2021»

18-21 березня

офлайн

РУП «Национальный выставочный центр “БЕЛЭКСПО”,

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,

тел.: (+375 29) 889 53 94,

 (+375 17) 396 58 46

e-mail: expo@belexpo.byТовари для полювання та рибальства


м. Мінськ

XXIII Международная специализированная выставка

«BUDEXPO – 2021»


XXIII Міжнародна спеціалізована виставка

«BUDEXPO – 2021»

24-27 березня

Офлайн (частина заходів онлайн)

РУП «Национальный выставочный центр “БЕЛЭКСПО”,

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,

тел.: (+375 17) 334 67 58,

 (+375 29) 889 36 55

e-mail: budexpo@belexpo.by


Будівельні матеріали, технології та обладнання для будівництва


м. Мінськ

Международные специализированные выставки «Сварка и резка», «Машиностроение», «Литметэкспо», «Защита от коррозии. Покрытия»


Міжнародні спеціалізовані виставки «Зварювання та різання», «Машинобудування», «Літметекспо», «Захист від корозії. Покриття»

06-09 квітня

офлайн

ЗАО «МинскЭкспо»
220035, г. Минск,
ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375 17 226 90 83,

факс: +375-17-226-98-58,
e-mail: event@minskexpo.com,

metall@minskexpo.com,

e_fedorova@minskexpo.com


Металорізальні верстати та обладнання, ковальсько-пресове обладнання, комплектуючі вузли та вироби, засоби та елементи автоматизації, металорізальний інструмент, комплексні системи управління, вимірювальний інструмент, обладнання, матеріали, технологічні процеси для зварювального виробництва, технології та обладнання ливарного виробництва,

технології зміцнення інструментів і деталей машин, технології лазерної обробки, обладнання та технології термічного напилення покриттів.


м. Мінськ,

 

Международная специализированная выставка

«Белорусская строительная неделя»


Міжнародна спеціалізована виставка 

«Білоруський будівельний тиждень»

 

(в рамках вказаного заходу відбудуться виставки:

«Белкоммунтех», «Недвиживость в Беларуси и за рубежом», «Проектирование и дизайн интерьера», 

«Цветы. Семена. Сад. Огород»,

«Деревянное и загородное строительство»,  «Ландшафт. Интерьер»)

07-09 квітня

Офлайн (частина заходів онлайн)

ЗАО «МинскЭкспо»
220035, г. Минск,
ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17 327-35-11,

факс: 375-17 226-91-92

e-mail: bsn@minskexpo.com

Проектування, будівництво ремонт нерухомості, обладнання та технології міського та заміського будівництва, сучасні будівельні технології,  ЖКГ, благоустрій, садівництвом. Мінськ

26-ый международный

выставочный Форум

Дом и офис, мебель.

Дизайн. Декор.


26-ий міжнародний 

виставковий Форум 

Будинок і офісМеблі

Дизайн. Декор.

13-15 квітня

онлайн/офлайн

Виставкове унітарне підприємство «Экспофорум»

м. Мінськ, вул.

Притицького, 91, к. 432
тел.: (+375 17) 314 34 30,

 e-mail:
expo@expoforum.by

snn@expoforum.by

Демонстрація меблів, матеріалів, технологій, дизайну B2B-салонів, інтер’єрних концепцій та декору простору,


м. Мінськ

Международная

туристическая выставка «ОТДЫХ-2021”


Міжнародна туристична виставка «Відпочинок 2021»23-25 квітня

офлайн

РУП «Национальный выставочный центр “БЕЛЭКСПО”,

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,

тел.: +375 17 334 01 31
+375 29 889 56 63,

https://tourexpo.by/

e-mail tourfair@belexpo.by


Туристичні послуги, медичний туризм, spa-туризм, екотуризм, екскурсійні програми, транспортні послуги, спортивний інвентар, страхування у сфері туризму, готельний сервіс, товари для відпочинку тощо


м. Мінськ

19-я Международная специализированная выставка техники и технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности

«Лесдревтех-2021»


19-та Міжнародна спеціалізована виставка техніки і технологій лісової та деревообробної промисловості

«Лесдревтех-2021»

20-23 травня

офлайн

РУП «Национальный выставочный центр “БЕЛЭКСПО”,

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,

тел.: (+375 17) 334 58 16,

(+375 29) 889 61 50

e-mail: forest@belexpo.by


Машини, обладнання, механізми і технології для ведення лісового господарства і лісозаготівлі. Технології та обладнання для переробки деревних відходів та використання місцевих видів палива. Продукція деревообробки, обладнання та інструмент.


м. Мінськ


22-я специализированная выставка «ВОДА И ТЕПЛО»


22-га спеціалізована виставка «ВОДА та ТЕПЛО»

25-27 травня

офлайн

Виставкове унітарне підприємство «Экспофорум»

м. Мінськ, вул.

Притицького, 91, к. 432
тел.: +375 (17) 314 34 38,

 http://vodaexpo.by/,

e-mail: global@expoforum.by.

Провідний галузевий захід Республіки Білорусь, що об’єднує постачальників та виробників технологій та обладнання для водо- та теплопостачання

м. Мінськ

Международная специализированная выставка

 «БЕЛАГРО-2021» (Белорусская агропромышленная неделя)Міжнародна спеціалізована виставка «БЕЛАГРО-2021»

(Білоруський агропромисловий тиждень)


(в рамках вказаного заходу відбудуться виставки: «Белпродукт», «Белферма», «Продмаш. Холод. Упак», «Пищевая индустрия»)

01-05 червня

Офлайн (частина заходів онлайн)

ЗАО «МинскЭкспо»
220035, г. Минск,
ул. Тимирязева, 65,

тел./факс: +375 17 226 91 33;
факс: +375 17 226 91 92
e-mail: belagro@telecom.by

Сільськогосподарська продукція, тваринництво, технології переробки, упаковки  та зберігання продуктів харчування, сільськогосподарська техніка, технології та обладнання для сільськогосподарського виробництва, фермерських і тепличних господарств, агрохімія, засоби захисту рослин і ґрунтів, корми та кормові добавки, ветпрепарати, насіння, рослини, технологічне обладнання для переробки зернових, холодильне обладнання та технології, пакувальне та фасувальне обладнання, матеріали, тара, етикетки для сільськогосподарських потреб.


м. Мінськ

Международная специализированная экологическая выставка-форум

«Ecology Expo – 2021»


Міжнародна спеціалізована екологічна виставка-форум

«Ecology Expo – 2021»

03-05 червня

Офлайн/онлайн

РУП «Национальный выставочный центр “БЕЛЭКСПО”,

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,

тел.: (+375 17) 334 11 92,

(+375 29) 887 95 73

e-mail: ecology@belexpo.by

Екологічні технології у промисловості, технології екологічного будівництва, відходи та вторинна сировина, екологічний транспорт, екологічне харчування та упаковка, екотуризм, освіта у сфері екології


м. Мінськ

10-я Международная выставка вооружения и военной техники

«MILEX – 2021»


10-та Міжнародна виставка озброєння та військової техніки

«MILEX – 2021»

23-26 червня

офлайн

РУП «Национальный выставочный центр “БЕЛЭКСПО”,

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,

тел.: (+375 17) 237 71 18,

(+375 29) 887 13 95

e-mail: milex@belexpo.by


Озброєння та військова техніка


м. Мінськ

ХХVII международная выставка деревообрабатывающего и мебельного производства

«МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ – 2021»


ХХVII Міжнародна виставка деревообробного та меблевого виробництва

«МЕБЛЕВИЙ ФОРУМ – 2021»

15-18 вересня

Офлайн

РУП «Национальный выставочный центр “БЕЛЭКСПО”,

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,

тел.: (+375 17) 334 67 58

 (+375 29) 889 36 55

e-mail: mebel@belexpo.by


Меблі, дизайн, предмети інтер'єру. Комплектуючі, матеріали та фурнітура для виробництва меблів. Технології, обладнання та інструменти для меблевого та деревообробного виробництва.


м. Мінськ

Международные специализированные выставки «Медицина и здоровье», «Восстановительная медицина. Реабилитация. Ортопедия», «Эстетическая медицина и косметология»


Міжнародні спеціалізовані виставки «Медицина та здоров'я», «Відновлювальна медицина. Реабілітація. Ортопедія», «Естетична медицина і косметологія»

05-07 жовтня

Офлайн/онлайн

ЗАО «МинскЭкспо»
220035, г. Минск,
ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17- 226-98-58,

+375 17 226 98 87,

+375-17 226-90-84
факс: +375-17-226-98-58,
e-mail: zvezdina@minskexpo.com,

expo@minskexpo.com, bsn@minskexpo.com.


Медична техніка, обладнання, технології, сучасні методи та концепції інформаційних технологій в медицині, у сфері виробництва медичної техніки, обладнання та матеріалів, лабораторна медицина


м. Мінськ

45-я международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров лёгкой промышленности

«BelTexIndustry»


45-та Міжнародна виставка-ярмарок з оптового продажу товарів легкої промисловості

«BelTexIndustry»

06-08 жовтня

офлайн

РУП «Национальный выставочный центр “БЕЛЭКСПО”,

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,

тел.: (+375 17) 334 53 13,

 (+375 29) 887 07 83,

e-mail: edu@belexpo.by


Взуття, текстиль, одяг, фурнітура, шкіргалантерея, Домашній текстиль. Обладнання та машини для текстильної, шкіряної та взуттєвої промисловості.


м.Мінськ

Международная специализированная

выставка «Биоэнергетика»


Міжнародна спеціалізована виставка «Біоенергетика»

26-29 жовтня

онлайн/офлайн

ЗАТ «МинскЭкспо»
220035, м. Мінськ,
вул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17- 226-98-58,

+375 17 226 98 87,
факс: +375-17-226-98-58,
e-mail: tanya@minskexpo.com,

zvezdina@minskexpo.com.


Енергетика, енергозбереження, альтернативна і сонячна енергетика.


м. Мінськ

Международная специализированная выставка

«ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - 2021»


Міжнародна спеціалізована виставка

«ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО-2021»


27-29 жовтня

Офлайн

ЗАО «МинскЭкспо»
220035, г. Минск,
ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17- 226-98-58,

+375 17 226 98 87,

+375-17 226-90-84
факс: +375-17-226-98-58,
e-mail: zvezdina@minskexpo.com,

expo@minskexpo.com.

Будівництво, ремонт, обслуговування доріг та мостів; засоби організації та регулювання дорожнього руху; засоби безпеки; паркування; міжнародні транспортні коридори та логістика.


м. Мінськ

VIII Международная отраслевая конференция «РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОИЗВОДСТВО, ТРЕЙДИНГ, РОЗНИЦА»


 VIII Міжнародна галузева конференція «Ринок нафтопродуктів та газу Республіки Білорусь: виробництво, трейдінг, роздріб»

І половина

2021 року

(дата визначається)

Офлайн

ВО «Белоруснефть» та ЗАТ «Белорусская нефтяная компания» за підтримки НПЗ (ТОВ «Мозырский НПЗ» та ТОВ «Нафтан»).

тел. +375 232 79 32 80, моб. тел.: +375 29 240 44 30
e-mail: T.Bobrova@beloil.by


https://conf.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addDown/conference/mezhdunarodnaya-otraslevaya-konferenciya--2020/


Основні тенденції розвитку ринків енергоносіїв, перспективи білоруської нафто- та газопереробким.Мінськ,


XXIV Международный энергетический и экологический форум

EnergyExpo-2021


(проводится вместе с выставками «Oil&Gas Technologies», «ЭкспоСвет», «Атомэкспо-Беларусь», «Водные и воздушные технологии», «ЭкспоГород» и XXIII Белорусским энергетическим и экологическим конгрессом)


XXIV Міжнародний енергетичний та екологічний форум EnergyExpo-2021

ІІ половина

 2021 року

(дата визначається)

Офлайн

ЗАО «Техника и Коммуникации»
Адрес для отправки корреспонденции: а/я 34, Минск, 220004, Республика Беларусь
Тел.: + 375 (17) 3060606, 2269014
Факс: + 375 (17) 2033386
E-mail: office@tc.by

https://energyexpo.by/ 

Спеціалізований форум та виставки технологій та обладнання для нафтохімічної, атомної, галузі, захисту навколишнього середовища, розвитку інтелектуальних міст


 

План-календар проведення міжнародних виставково-ярмаркових заходів у Республіці Білорусь у 2022 р.

Назва держави

Назва виставкового

заходу та його спеціалізація

(мовою оригіналу та у перекладі українською)

Дата та місце

Проведення

(адреса мовою оригіналу)

Контактна інформація організатора заходу та електронне посилання на захід (поштова адреса мовою оригіналу)


Республіка Білорусь

17- международная специализированная выставка
«КЛИНИНГ И ГИГИЕНА-2022»

17-та міжнародна спеціалізована виставка «КЛІНІНГ ТА ГІГІЄНА – 2022»

Професійне прибирання, промислова очистка, гігієна та санітарія, машини, обладнання промислова очистка, гігієна та санітарія, машини, обладнання

22-24 лютого,


г. Минск, ул. Ташкентская, 19, Чижовка-Арена, универсальный манеж

ЗАО «МинскЭкспо» 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17 327-35-11,

факс: 375-17 226-91-92

e-mail: bsn@minskexpo.com


http://minskexpo.com/chistota-i-gigienaРеспубліка Білорусь

20-я международная специализированная выставка

"ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ"

20-та міжнародна спеціалізована виставка «ХІМЧИСТКА ТА ПРАЛЬНЯ»


Обладнання для хімчисток, пралень, обробки шкіри та хутра, хімічні препарати, спецодяг, миючі засоби, навчання і консалтинг

22-24 лютого


г. Минск, ул. Ташкентская, 19, Чижовка-Арена, универсальный манеж

ЗАО «МинскЭкспо» 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17 327-35-11,

факс: 375-17 226-91-92

e-mail: bsn@minskexpo.com


http://minskexpo.com/chistota-i-gigienaРеспубліка Білорусь

25-я международная специализированная выставка

"АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА. ЭЛЕКТРОТЕХ.СВЕТ-2021"

21-ша міжнародна спеціалізована виставка

«АВТОМАТИЗАЦІЯ. ЕЛЕКТРОНІКА ЕЛЕКТРОТЕХ. СВІТЛО-2021»


Автоматизовані системи управління виробництвом і технологічними процесами, роботизація, контроль якості, інформатизація, електронні компоненти

15-18 березня


Минск, пр-т. Победителей, 20/2, Футбольный манеж

ЗАО «МинскЭкспо» 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17 327-35-11,

факс: 375-17 226-91-92

e-mail: bsn@minskexpo.com


http://automation.minskexpo.com/Республіка Білорусь

24-я международная архитектурно-строительная выставка

BUDEXPO-22

24-та Міжнародна архітектурно-будівельна  виставка

BUDEXPO-22


Будівництво і архітектура

16-18 березня


г. Минск, пр-т Победителей, 14

РУП «Национальный выставочный центр “БЕЛЭКСПО”,

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,

тел.: (+375 29) 889 53 94,

(+375 17) 396 58 46

e-mail: expo@belexpo.by,

https://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/budexpo/Республіка Білорусь

23-я международная специализированная выставка

«ВОДА И ТЕПЛО»


23-тя міжнародна спеціалізована виставка «ВОДА І ТЕПЛО»


Опалення, насоси і басейни, труби і арматура, кондиціонування і вентиляція,

Зелені технології, бані та сауни

спецпроект «Розумний дім».

29 березня-1 квітня


Минск, пр-т. Победителей, 20/2, Футбольный манеж

Виставкове унітарне підприємство «Экспофорум»

м. Мінськ, вул.

Притицького, 91, к. 432 тел.: (+375 17) 314 34 30,

 e-mail: expo@expoforum.by

snn@expoforum.by


https://expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=3220Республіка Білорусь

24-я международная весенняя ярмарка туристских услуг «Отдых-2022»


24-й Міжнародний весняний ярмарок туристичних послуг «Відпочинок – 2022»


Найбільший ярмарок  Білорусі у сфері туристичних послуг

31 березня – 2 квітня


г. Минск, пр-т Победителей, 14

РУП «Национальный выставочный центр “БЕЛЭКСПО”,

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,

тел.: (+375 29) 889 53 94,

(+375 17) 396 58 46

e-mail: expo@belexpo.by

https://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/otdykh/


Республіка Білорусь

8-я международная специализированная выставка


"МАШИНОСТРОЕНИЕ-2022"


8-ма  міжнародна спеціалізована виставка

«МАШИНОБУДУВАННЯ-2022»


Металообробне, термічне, ливарне обладнання, технології автоматизації та робототехніки,  ІТ, гідро-пневмоапаратура,  підйомні механізми, конвеєри, гумові технічні вироби, ремонт, модернізація обладнання тощо.

5-8 квітня


г.Минск, пр-т. Победителей, 20/2, Футбольный манеж

ЗАО «МинскЭкспо» 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17 327-35-11,

факс: 375-17 226-91-92

e-mail: bsn@minskexpo.com

http://belagro.minskexpo.com/


http://mashinostroenie.minskexpo.com/

Республіка Білорусь

Международный специализированный салон «ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. ПОКРЫТИЯ»


Міжнародний спеціалізований салон

«ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ.ПОКРИТТЯ»


Методи  корозійного моніторингу и діагностики, прилади і обладнання, захисні покриття

5-8 квітня


г.Минск, пр-т. Победителей, 20/2, Футбольный манеж

ЗАО «МинскЭкспо» 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17 327-35-11,

факс: 375-17 226-91-92

e-mail: bsn@minskexpo.com

http://belagro.minskexpo.com/


http://metalworking.minskexpo.com/zashchita-ot-korrozii-pokritiyaРеспубліка Білорусь

21-я международная специализированная выставка

«СВАРКА И РЕЗКА»


21-ша   міжнародна спеціалізована виставка

«ЗВАРЮВАННЯ І РІЗАННЯ»


Матеріали, обладнання, технології для зварювання, наплавлення, різання, термообробки та паяння

5-8 квітня


г.Минск, пр-т. Победителей, 20/2, Футбольный манеж

ЗАО «МинскЭкспо» 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17 327-35-11,

факс: 375-17 226-91-92

e-mail: bsn@minskexpo.com

http://belagro.minskexpo.com/


http://welding.minskexpo.com/Республіка Білорусь

Международная специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг для женщин LADY-EXPO-2022


Міжнародна спеціалізована виставка-ярмарок товарів та послуг для жінок

LADY-EXPO-2022


Косметологія, бьюті-індустрія, одяг, спорт, освіта

15-17 квітня


г. Минск, пр-т Победителей, 14

РУП «Национальный выставочный центр “БЕЛЭКСПО”,

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,

тел.: (+375 17) 334 67 58,

(+375 29) 889 36 55

e-mail: budexpo@belexpo.by

https://ladyexpo.by/


Республіка Білорусь

32-я международная специализированная выставка «БЕЛАГРО-2022»

32-га міжнародна спеціалізована виставка «БЕЛАГРО-2022»


Сільськогосподарська продукція, обладнання та техніка

7 -11 червня


Выставочный центр Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень», (Смолевичский район, пр. Пекинский, 29)

ЗАО «МинскЭкспо» 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17 327-35-11,

факс: 375-17 226-91-92

e-mail: bsn@minskexpo.com

http://belagro.minskexpo.com/
Республіка Білорусь

18-я международная специализированная выставка

"ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ-2022"

18-та  міжнародна спеціалізована виставка «ХАРЧОВА ІНДУСТРІЯ-2022»


Продукти харчування, торгове обладнання

7 -11 червня


Выставочный центр Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень», (Смолевичский район, пр. Пекинский, 29)

ЗАО «МинскЭкспо» 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17 327-35-11,

факс: 375-17 226-91-92

e-mail: bsn@minskexpo.com

http://belagro.minskexpo.com/pishchevaya-industriya

Республіка Білорусь

ХХVII международная выставка деревообрабатывающего и мебельного производства Belarusian Furniture Forum – 2022

27-ма міжнародна виставка деревообробного і меблевого виробництва 

Belarusian Furniture Forum – 2022


Меблі, матеріали, комплектуючі, інструменти

19-22 жовтня


г. Минск, пр-т Победителей, 14

РУП «Национальный выставочный центр “БЕЛЭКСПО”,

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,

тел.: (+375 17) 334 67 58,

(+375 29) 889 36 55

e-mail: budexpo@belexpo.by

https://www.belexpo.by/


https://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/mebel/

Дипломатична підтримка вітчизняних експортерів є одним з важливих напрямів роботи МЗС, яка спрямована на розширення географії ринків збуту та забезпечення галузевої диверсифікації вітчизняного експорту.

У контексті забезпечення реалізації національних пріоритетів, сприяння виходу українських експортерів на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних інтересів за кордоном і залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України з квітня 2013 року при МЗС діє Рада експортерів та інвесторів (РЕІ).

У рамках РЕІ на постійній основі здійснюється моніторинг та оперативне інформування національних виробників стосовно потенційних можливостей розширення української присутності на світових ринках, зацікавленості іноземних компаній у налагодженні контактів з вітчизняними партнерами.

Більш детально за посиланням https://rei.mfa.gov.ua/

Анкета експортера

https://rei.mfa.gov.ua/anketa-eksportera

З числа особливостей виходу на ринок Білорусі є сегмент експорту до країни сільськогосподарської продукції.

До укладення зовнішньоекономічних договорів з білоруськими компаніями українські суб'єкти господарської діяльності мають дотриматися вимог, що визначені Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 р. № 38 «Про порядок затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0381-16#Text).

Після виконання внутрішньоукраїнських процедурних вимог, визначених згаданим нормативним актом, потенційний експортер включається до відповідного реєстру, який розміщений на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ehUuFVXlA8bi5S2YmqxSIhW5RjppHB2ReUu_8cXItE/edit#gid=0).

У подальшому, здійснюється узгодження на двосторонньому міжвідомчому рівні. Зокрема, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів направляє пакет документів до Міністерства сільського господарства та продовольства Республіки Білорусь.

У разі прийняття позитивного рішення білоруський уповноважений орган (Департамент ветеринарного та продовольчого надзору) вносить українське підприємство до «Реєстру організацій та осіб, які здійснюють виробництво, переробку та (або) зберігання підконтрольних товарів, що ввозяться на митну територію Митного союзу» (http://www.dvpn.gov.by/uploads/download/reestr-3str03-03.htm).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux