• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Русский
 • Беларускі
Торговельно-економічне співробітництво
Опубліковано 28 жовтня 2021 року о 14:44

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Білоруссю

За даними Державної служби статистики України серед торгових партнерів нашої держави Республіка Білорусь за підсумками I півріччя 2021 року зайняла 2 місце серед країн СНД та 6 місце серед країн світу (Китай, Німеччина, РФ, Польща, США).

Зовнішньоторговельний обіг товарами та послугами між Україною і Республікою Білорусь (млн. дол. США)


2016

2017

2018

2019

2020

1 півр. 2021

Експорт

985,2

1253,7

1418,2

1691,1

1444,3

740,5
Імпорт

2852,8

3300

3903,2

3879,6

2969,8

1954,4

Зовнішньо-торгівельний обіг

3838,0


4553,7

5321,4


5570,7


4414,1


2694,9

За I півріччя 2021 року загальний товарообіг з Республікою Білорусь склав 2694,9 млн. дол. США та у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшився на 769,0 млн. дол. США або на 39,9%. При цьому експорт українських товарів та послуг за I півріччя 2021 року сягнув 740,5 млн. дол. США, збільшившись у порівнянні з I півріччям 2020 року на 37,8 млн. дол. США або на 5,4%. Імпорт товарів та послуг з Республіки Білорусь в Україну становив 1954,4 млн. дол. США і збільшився відносно I півріччя 2020 року на 731,2 млн. дол. США або на 59,8%. Сальдо двосторонньої торгівлі товарів та послуг для України за I півріччя 2021 року склалося негативним у розмірі 1213,9 млн. дол. США.

Стан інвестиційного співробітництва

Республіка Білорусь станом на 31 березня 2021 року інвестувала в економіку України 141,7 млн. дол. США. (станом на 31 грудня 2020 року було інвестовано 126,5 млн. дол. США).

Станом на 31 березня 2021 року обсяг українських інвестицій в економіку Республіки Білорусь склав 2,4 млн. дол. США. (станом на 31 грудня 2020 року було 2.4 млн. дол. США).

Загальна характеристика

Республіка Білорусь – експортно-орієнтована держава з розвинутою промисловістю, сектором послуг і сільським господарством.

Білорусь утримує лідируючі позиції  серед країн СНД в галузях хімічної промисловості і нафтопереробки, сільськогосподарському й автомобільному машинобудуванні, агропромисловому комплексі, легкій промисловості, по окремих напрямках розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. По експорту ІТ-послуг на душу населення Білорусь випереджає всі країни СНД. Є значні напрацювання у сфері високих технологій, зокрема у виробництві оптичних і лазерних приладів, автоматизованих систем управління.

Відомими на світовому ринку є такі білоруські товари:

- нафтопродукти;

- калійні добрива;

- вантажні автомобілі, дорожня, будівельна техніка;

- трактори й сільськогосподарська техніка;

- молочні та м'ясні продукти.

Особливостями білоруської економіки є значна кількість великих підприємств з державною часткою власності, залежність від поставок російських енергоносіїв (нафти та газу) на пільгових умовах, а також від російського ринку збуту.

До президентських виборів 2020 р. Республіка Білорусь намагалася здійснювати багатовекторну зовнішньоекономічну політику. Після запровадження економічних санкцій ЄС, США та низкою інших держав проти Білорусі спостерігається активізація інтеграційних процесів в рамках т.з. Союзної держави з РФ та ЄАЕС.

Основні економічні показники Білорусі за підсумками 2020 р. та тенденції 2021 р.

У 2020 р. ВВП знизився на 0,9% порівняно з 2019 р. Обсяг ВВП в поточних цінах склав 147 млрд. біл. руб. (близько 57 млрд. дол. США) або 99,1% до рівня 2019 р.

Обсяг промислового виробництва скоротився в порівнянні з 2019 р. на 0,7% і в поточних цінах склав 116,5 млрд. біл. руб. (близько 45,3 млрд. дол. США). Виробництво продукції сільського господарства в 2020 р. склало 22,9 млрд. біл. руб. (близько 8,9 млрд. дол. США) і збільшилося у порівнянні з 2019 р. у порівняльних цінах на 4,9%.

Індекс споживчих цін склав 5,5%, дефіцит бюджету склав 2,6 млрд. біл. руб. (дещо більше 1 млрд. дол. США) або близько 2% ВВП.

Упродовж 2020 р. строкові валютні депозити громадян зменшилися на 1,552 млрд. дол. США; при цьому у 2019 р. було зростання таких депозитів на 106 млн. дол. США.

За 7 міс. 2021 р. ВВП зріс на 3,3%.  Драйвером економічного зростання у 2021 р. є експорт товарів, який за 7 міс. 2021 р. зріс на 36,4% завдяки пожвавленню попиту на білоруські товари на зовнішніх ринках. На думку експертів, у другому півріччі темпи зростання експорту та ВВП можуть суттєво зменшатися. Не виключна рецесія економіки з огляду на запровадження ЄС, США та іншими країнами санкцій (персональних та секторальних) проти Білорусі, які загалом негативно впливатимуть на фінансово-економічний стан країни у 2021 р. 

За підсумками 2021 р. бюджетний дефіцит очікується на рівні 5,6 млрд. біл. руб. (2,15 млрд. дол. США). Зберігається проблематика у кредитно-фінансовій сфері. Основна проблема білоруських державних підприємств здебільшого пов'язується не зі збитками, а з неефективністю бізнес-моделей.

Діяльність великих та середніх агропідприємств у 2021 р. характеризується наявністю боргів (близько 15 млрд. біл. руб. або 5,8 млрд. дол. США).

Через внутрішньополітичну кризу в Білорусі посилюються інші ризики, до яких слід віднести відтік кваліфікованої робочої сили за кордон (в основному ІТ-фахівці), негативні очікування економічних агентів, дефіцит валютних ресурсів.


Основні показники економічного і соціального розвитку 

Республіки Білорусь*

 

Показник

Значення

ВВП (2020 р., дані СБ та МВФ), млрд. дол. США

60,3


ВВП на душу населення (2020 р.),

 дол. США

6411

Темпи зростання ВВП:

- 2020 р.

- прогноз на 2021 р.


-0,9%

+1,8, -2,2%

Структура ВВП за галузями економіки:


- промисловість

26,0%

- оптова і роздрібна торгівля

9,3%

- сільське господарство

6,8%

- транспорт

5,7%

- інформатика і телекомунікації

6,3%

- будівництво

5,7%

- енергетика

3,0%

Темпи інфляції (ІСЦ) 2020 р.,

8 м.2021 р.%)

5,5%,

9,0%

Зовнішній борг (валовий/державний) млрд. дол. США:

на 31.12.2020

на 30.06.202142,0/18,6

42,3/18,5


Міжнародні резерви, станом на 01.09.2021 р., млрд. дол. США

8,5

Обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами, 2020 р., млрд. дол. США


- експорт

37,2

- імпорт

35,3

­- сальдо

+1,9

Обсяги інвестицій в основний капітал за 2020 рік, млрд. дол. 

11,3

Обсяги іноземних інвестицій (на 30.06.2021):

8,7

Середня заробітна плата, дол. США/нац. валюта (липень 2021 р.)

579

/1472 біл.руб.

Середні грошові доходи населення, на 1 особу на місяць, 2020 р., дол. США/нац. валюта

320

/801 біл. руб.

Мінімальна заробітна плата

дол. США/нац. валюта (2021 р.)

160

/400 біл. руб.

Середня пенсія, дол. США/нац. валюта (2021 р.)

205 / 513 біл. руб [К1] .

Мінімальна пенсія, дол. США/нац. валюта (2021 р.)

110 / 276 біл. руб.

Рівень зайнятості населення (віком від  15 р. та старші), %

67,6

Рівень безробіття (з методологією МОП, ІІ квартал 2021 р.),%

4,0

*- підготовлено на основі статистичних даних Національного комітету статистики РБ та НБ РБ (якщо інше не зазначеного окремо)

Бізнес-клімат

У звіти Світового Банку «Doing Business-2020» Білорусь зайняла 49-ту позицію серед 190 країн світу та опустилася у рейтингу за умовами ведення бізнесу на 12 позицій порівняно з 2019 р.

Хоча СБ не зафіксував позитивних реформ у Білорусі, спрямованих на спрощення умов ведення бізнесу у 2020 р., відбулося певне покращення по таких показниках рейтингу, як;

- реєстрація підприємств (середній термін реєстрації складає 8,5 днів);

- дозволи на будівництво (термін їх отримання скорочено до 153 днів);

- підключення до електромереж (вартість підключення зменшено до 84% доходу на душу населення);

- вирішення питань неплатоспроможності (збільшено коефіцієнт повернення коштів до 40%);

- оподаткування (зменшено час на оплату податків до 170 годин);

- міжнародна торгівля (зменшено вартість прикордонного та митного контролю).

При цьому за показником умов для здійснення міжнародної торгівлі Білорусь займає 24 місце у світі та значно випереджає інші країни ЄАЕС.

Водночас, за даними СБ, за останній рік відбулось послаблення захисту міноритарних інвесторів (через збільшення максимального терміну розкриття  інформації про аффільовані особи) та погіршились позиції Білорусі по 6 іншим компонентам рейтингу.

Реєстрація компаній, відкриття представництв іноземних компаній в Республіці Білорусь

Іноземна компанія може здійснювати діяльність в Республіці Білорусь через окрему юридичну особу на території Республіки Білорусь або через  представництво іноземної компанії.

Організаційно-правові форми суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в Республіці Білорусь:

 • індивідуальний підприємець;
 • селянське (фермерське) господарство;
 • унітарне підприємство;
 • виробничий кооператив;
 • повне товариство;
 • командитне товариство;
 • товариство з додатковою відповідальністю;
 • товариство з обмеженою відповідальністю;
 • відкрите акціонерне товариство;
 • закрите акціонерне товариство.

 • Іноземні компанії можуть також здійснювати діяльність на території Республіки Білорусь без створення юридичної особи шляхом відкриття представництва. Представництвом вважається відокремлений підрозділ іноземної компанії, що представляє її інтереси в Білорусі, а не окрема юридична особа.

 • Представництвам іноземних організацій в Республіці Білорусь не дозволяється займатися підприємницької діяльністю.

 • Представництво комерційної іноземної організації може бути відкрито тільки з метою здійснення представництвом від імені і за дорученням іноземної організації діяльності підготовчого та допоміжного характеру та захисту її інтересів, у т.ч.: вивчення товарних ринків Республіки Білорусь; вивчення можливостей для здійснення інвестицій на території Республіки Білорусь; створення комерційних організацій за участю іноземних інвесторів на території Республіки Білорусь.

 • Чисельність іноземних громадян-співробітників представництва іноземної організації (включаючи керівника) не може перевищувати п'яти осіб. Прийом іноземних громадян-співробітників в представництво іноземної організації, за винятком керівника представництва іноземної організації та громадян держав–членів ЄАЕС, проводиться відповідно до законодавства Білорусі про трудову міграцію. Представництво іноземної організації щодо кожного іноземного громадянина-співробітника зобов'язане пройти процедуру отримання спеціального дозволу на заняття трудовою діяльністю.

 • Основним документом, що регулює питання відкриття та діяльності представництв іноземних організацій в Республіці Білорусь є Положення про порядок відкриття та діяльності в Республіці Білорусь представництв іноземних організацій, затверджене постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь № 408 від 30.05.2018 р.(https://pravo.by/upload/docs/op/C21800408_1527886800.pdf).

  • Загальний алгоритм дій при створенні юридичної особи в Республіці Білорусь:

  • вибір організаційно-правової форми;
  • прийняття засновниками (засновником) рішення про створення організації в Республіці Білорусь;
  • узгодження найменування в реєструючому органі;
  • вибір приміщення, в якому буде розташовуватися новостворювана комерційна організація (юридична адреса);
  • формування органів управління;
  • затвердження та підписання установчих документів комерційної організації;
  • подача документів в реєструючий орган, державна реєстрація;
  • отримання свідоцтва про державну реєстрацію;
  • отримання повідомлення про постановку на облік в державних органах (податкова інспекція, Фонд соціального захисту населення «Белгосстрах», Белстат): через 5 робочих днів від дати реєстрації (постановка на облік здійснюється реєструючим органом самостійно);
  • виготовлення печатки (необов'язково);
  • оформлення трудових або цивільно-правових відносин з керівником і бухгалтером;
  • відкриття розрахункового рахунку в банку.

  • Документи, які  необхідні для реєстрації комерційної організації в Республіці Білорусь:
  • заява про державну реєстрацію;
  • статут (установчий договір – для комерційної організації, що діє тільки на підставі установчого договору) у двох примірниках без нотаріального засвідчення, його електронна копія (у форматі .doc або .rtf);
  • легалізована виписка з торгового регістра країни установи або інший еквівалентний доказ юридичного статусу організації відповідно до законодавства країни її заснування або нотаріально завірена копія зазначених документів (виписка повинна бути датована не пізніше одного року до дня подання заяви про державну реєстрацію) з перекладом на білоруську або російську мову (підпис перекладача нотаріально засвідчується) - для власника майна, засновників, які є іноземними організаціями;
  • копія документа, що засвідчує особу, з перекладом на білоруську або російську мову (підпис перекладача нотаріально посвідчується) - для власника майна, засновників, які є іноземними фізичними особами;
  • оригінал або копія платіжного документа, що підтверджує сплату державного мита (державне мито становить 1 базову величину (близько 12 доларів США).

  • Компанії підлягають реєстрації в уповноваженому державному органі, який самостійно координує подальшу постановку юридичної особи на облік у податкових органах, фонді соціальної захисту населення, органах статистики, Білоруському республіканському унітарному страховому підприємстві «Белгосстрах». При проходженні процедури реєстрації компанії даним державним органом також може бути ініційовано направлення до банку інформації, необхідної для відкриття поточного (розрахункового) банківського рахунку.
   У свою чергу, після отримання дозволу, виданого обласним виконавчим комітетом (Мінським міським виконавчим комітетом), представництво має самостійно стати на облік у податкових органах, Фонді соціального захисту населення, органах статистики та Білоруському республіканському унітарному страховому підприємстві «Белгосстрах».


   Юридична особа

   Представництво іноземної компанії

    

   Тривалість реєстрації

   (фактична)

   2-3 тижня

   1-2 місяці

   Розмір державного мита

   1 базова величина

   (29  білоруських рублів,

   Близько 12 доларів США)

   195 базових величин (близько 2175 доларів США) за кожні три роки діяльності, на яку видається дозвіл на відкриття представництва

Інформація щодо особливостей ринку публічних закупівель 

Республіки Білорусь 


Назва країни

 

Республіка Білорусь (РБ)

Правові підстави для участі в публічних закупівлях для українських компаній


Регулювання умов закупівель товарів (робіт, послуг) визначається законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 р. №419-З «Про державні закупівлі товарів (робіт, послуг)». Текст документа доступний російською мовою за посиланням - https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800136&p1=1 

Необхідно звернути увагу на те, що в зазначеному законі в ході здійснення процедур закупівель передбачено надання преференцій ціновій вартості товарів (робіт, послуг) окремих учасників процедури. Преференційні поправки встановлюються окремими рішеннями Ради міністрів РБ. Зокрема постановою Ради міністрів РБ від 15.06.2019 р. №395 (текст документа російською мовою доступний за посиланням -  https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900395&p1=1&p5=0 передбачено преференційну поправку у розмірі 15% (від вартості тендерної пропозиції) у разі пропозиції товарів (робіт, послуг) походженням з Республіки Білорусь, або країн, яким у Білорусі надано національний режим у відповідності до міжнародних договорів (країни-члени Євразійського економічного союзу: Білорусь, Вірменія, РФ, Казахстан та Киргизстан). Згадані преференції не поширюються на пропозиції товарів (робіт, послуг) від українських компаній, які беруть участь у державних закупівлях в РБ.

Постанова Ради міністрів Республіки Білорусь від 17.03.2016 р. №206 «Про допуск товарів іноземного походження і постачальників, що пропонують такі товари, до участі в процедурах державних закупівель». Текст документа доступний російською мовою за посиланням - https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21600206 

Окремі роз’яснення Міністерства антимонопольного розвитку і торгівлі Республіки Білорусь (російською мовою) щодо реалізації на практиці постанови Ради міністрів РБ №206 від 17.03.2016 р.  в т.ч. щодо умов допуску до державних закупівель товарів іноземного походження розміщені за посиланням.

Постанова Ради міністрів РБ №229 від 15.03.2012 р. «Про вдосконалення відносин у галузі закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок власних коштів». При цьому згідно з п.2.13. цієї постанови білоруські органи державного управління, інші державні організації, підпорядковані уряду Республіки Білорусь, інші державні органи (організації, об'єднання) з урахуванням специфіки здійснення діяльності вправі визначити відповідно до вимог цієї постанови для організацій, які знаходяться в їх підпорядкуванні (входять до складу), особливості здійснення закупівель за рахунок власних коштів, які розміщують у відкритому доступі в інформаційній системі «тендери» (сайт https://icetrade.by/ ). Такі особливості можуть передбачати в тому числі застосування преференційної поправки в розмірі 15% до ціни пропозиції учасників, що пропонують товари (роботи, послуги) походженням з Республіки Білорусь і (або) товари (роботи, послуги), яким в Республіці Білорусь надається національний режим відповідно до міжнародних договорів Республіки Білорусь.


Загальний річний обсяг ринку публічних закупівель


У 2020 р. відповідно до наведеного розподілу за видами процедури державної закупівлі в Республіці Білорусь укладено договорів на суму:


4 млрд. 773,2 млн.біл.руб. – за процедурою закупівлі з одного джерела;

1 млрд. 365,3 млн.біл.руб. – у рамках електронних аукціонів;

74,55 млн.біл.руб. – за процедурою запиту цінових пропозицій;

62,39 млн.біл.руб. – у рамках біржових торгів;

49,19 млн.біл.руб. – у рамках відкритих конкурсів.

 

Загалом у рамках державних закупівель в Білорусі у 2020 р. укладено договорів на суму – 6,3 млрд. біл. руб. Курс Нацбанку Білорусі на 31.12.2020 р. становив 2,5789 біл. руб. за 1 дол. США.

За підсумками 9 міс. 2021 р. таких договорів укладено на суму 5,88 млрд. біл. руб.


Джерела опублікування оголошень про публічні закупівлі


https://goszakupki.by/tenders/posted https://icetrade.by/ – розміщується інформація про закупівлю товарів (робіт, послуг) за рахунок власних коштів:

республіканських унітарних підприємств, державних органів, державних об’єднань РБ, інших юридичних осіб, майно яких знаходиться в республіканській власності;

господарських товариств, у статутних фондах яких більше 25% акцій (часток) належить Республіці Білорусь;    

організацій, майно яких знаходиться в республіканській власності, за винятком операторів стільникового рухомого електрозв’язку.   

Згадані установи здійснюють закупівлі за рахунок власних коштів відповідно до постанови Ради міністрів РБ №229 від 15.03.2012 р. «Про вдосконалення відносин у галузі закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок власних коштів» якщо інше не встановлено законодавчими актами РБ. Текст постанови №229 доступний російською мовою за посиланням -  https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21200229

Електронні платформи


Постановою Ради міністрів Республіки Білорусь №395 від 15.06.2019 р. визначено два електронних торговельних майданчика для проведення відкритих конкурсів, електронних аукціонів та процедур із запиту цінових пропозицій:
1) https://goszakupki.by/ – майданчик Національного центру маркетингу та кон’юнктури цін Міністерства закордонних справ Білорусі https://ncmps.by/services/procurement-services/

2) )https://zakupki.butb.by/auctions/index.html – майданчик Білоруської універсальної товарної біржи. 


Інформація щодо закупівель також розміщується:

на єдиному інформаційному ресурсі відомостей про потреби та закупки підприємств та організацій Республіки Білорусь https://icetrade.by/ ;

в інформаційно-аналітичній системі управління державними закупівлями https://gias.by/gias/#/ , взаємодія якої з іншими державними електронними та інформаційними системами забезпечує формування, обробку, контроль і надання інформації про державні закупівлі.

Процедури проведення тендерів


Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Республіки Білорусь  (МАРТ РБ) координує процес державних закупівель, співпрацює у сфері державних закупівель з іноземними партнерами, встановлює порядок формування та ведення списку постачальників (підрядників, виконавців), які тимчасово не допускаються до участі в процедурах закупівель, приймає рішення про включення в такий список або про (дострокове) виключення з нього.

Рада міністрів РБ має право встановлювати додаткові вимоги до товарів (робіт, послуг), що є предметом державної закупівлі, та учасників.

Існує вимога щодо відсутності у юридичної особи або підприємця заборгованості зі сплати податків, зборів (мит), пені. Підтвердження учасників, які не є резидентами, здійснюється документами про відсутність заборгованості зі сплати податків (зборів), пені, виданими уповноваженими органами відповідно до законодавства країни, резидентом якої є учасник.

Видами процедур державних закупівель визначено:
відкритий конкурс (у т.ч. у вигляді двоетапного конкурсу та конкурсу з обмеженою участю);

закритий конкурс;

електронний аукціон (статті 38-44 закону);

процедура запиту цінових пропозицій (статті 45-48 закону);

процедура закупівлі з одного джерела (стаття 49 закону);

біржові торги (стаття 50 закону);

У статті 27 закону окреслено питання скасування процедури державної закупівлі або визнання її такою, що не відбулася..
Комісія здійснює розгляд пропозицій на їх відповідність вимогам конкурсних документів не більше 10 робочих днів з дня закінчення терміну для підготовки та подання пропозицій. З урахуванням особливостей та (або) складності предмета державної закупівлі замовником (організатором) може бути встановлений більш тривалий термін.

Проведення переговорів між замовником (організатором), комісією та учасниками щодо поданих ними пропозицій не допускається. Комісія може за допомогою електронного торгового майданчика звернутися до учасника з запитом про роз'яснення пропозиції. Учасник за допомогою електронного торговельного майданчика розміщує відповідь на запит не пізніше 2 робочих днів.

Конкурсним забезпеченням можуть бути банківська гарантія та (або) перерахування оператору електронного торгового майданчика грошових коштів, що надаються учасником як забезпечення виконання зобов'язань про те, що учасник-переможець не ухилиться від укладення договору / не порушить строку укладення договору.

Окремо сформована Комісія МАРТ розглядає скарги на дії (бездіяльність) та (або) рішення замовника (організатора), комісії з державних закупівель та (або) її членів, товарної біржі, оператора електронного торговельного майданчика при здійсненні державних закупівель.

Міністерством антимонопольного регулювання і торгівлі РБ для підвищення правової грамотності замовників та учасників державних закупівель, доведення до них роз'яснень і новин про зміни законодавства створено офіційний телеграм-канал про державні закупівлі – https://t.me/goszakupkiby

З Регламентом електронного торгового майданчика Національного центру маркетингу та кон’юнктури цін Міністерства закордонних справ Білорусі (російською мовою) можна ознайомитися за посиланням - https://goszakupki.by/download/reglament.pdf


Загальний алгоритм підготовки до роботи іноземних суб’єктів господарювання на електронному майданчику ВАТ «Білоруська універсальна товарна біржа» (російською мовою) знаходиться за посиланням  - https://zakupki.butb.by/auctions/template_docs/download/user_memo_notresident.pdf


З Регламентом, який визначає порядок взаємодії суб'єктів господарювання та оператора офіційного сайту при здійсненні закупівель на торговому майданчику ВАТ «Білоруська універсальна товарна біржа», можна ознайомитися російською мовою за посиланням - https://zakupki.butb.by/auctions/pravo-butb.html


З Регламентом роботи сайту з розміщення інформації про закупівлі в Республіці Білорусь, затвердженого унітарним  підприємством   «Національний центр маркетингу та кон’юнктури цін» Міністерства закордонних справ Білорусі (російською мовою), можна ознайомитися за посиланням - www.icetrade.by/userfiles/file/Reglament_OS.pdf


Затверджені на рівні підприємств і установ «Порядки» здійснення закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок власних коштів, які регламентуються постановою Ради міністрів РБ №229 від 15.03.2012 р., розміщені російською мовою за посиланням -  https://icetrade.by/search/buying?search_text=&company_title=&establishment=0&created_from=&created_to=&type=1

Порогові значення предмета закупівлі товару, послуг та робіт в залежності від рівня державних органів (центральний, регіональний, зі спеціальним статусом)


Процедура запиту цінових пропозицій застосовується при пороговому значенні орієнтовної вартості річної потреби державної закупівлі:

товарів – понад 300, але не більше 1000 базових величин;

робіт, послуг – понад 300, але не більше 3000 базових  величин.

1 базова величина в Республіці Білорусь з 01.01.2022 р. складає 32 біл.руб. (близько 12 дол. США).

Основний закон, що регулює  публічні закупівлі

Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 р. №419-З «Про державні закупівлі товарів (робіт, послуг)», доступний російською мовою за посиланням - https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800136&p1=1 


Січень 2022 р.                                                            Посольство України в Республіці Білорусь  

 Ділові та галузеві асоціації в Республіці Білорусь


Назва

Контактні дані

 

Сфера діяльності

Білоруська торгово-промислова палата

Республіка Білорусь, 220029, м.Мінськ, вул. Комуністична, 11;

тел.: +375 17 290 7249;

https://www.cci.by/

e-mail: [email protected]

Сприяння розвитку підприємницької діяльності в Республіці Білорусь, інтегрування її економіки в світову господарську систему, створення сприятливих умов для зміцнення зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів підприємницької діяльності з іноземними партнерами.

Союз юридичних осіб «Республіканська конфедерація підприємництва»

Республіка Білорусь, 220014,

м.Мінськ,

пр-т Жукова, 44-404,

тел./факс: +375 17 322-23-18;

https://rce.by/

e-mail: [email protected]

Сприяння розвитку малого, середнього та великого бізнесу, ділового середовища та бізнес-клімату; діяльність, спрямована на розвиток підприємництва та стимулювання економічної ініціативи громадян.

Республіканський союз промисловців та підприємців

Республіка Білорусь,

220029, м.Мінськ,

вул. Сторожевська, 5,

приміщення 15,

тел: +375 17 327 55 83

http://rspp.by/

e-mail: [email protected]

Розвиток економіки і соціальної сфери Республіки Білорусь, активізації діалогу бізнесу і влади в рамках державно-приватного партнерства (ДПП), сприяння прискореному розвитку суб'єктів малого і середнього підприємництва (МСП) як інфраструктурного та ділового середовища для великих компаній.

Республіканське громадське об’єднання «Білоруська науково-промислова асоціація»

Республіка Білорусь,

220030, м. Мінськ,

вул. Карла Маркса, 15,

тел: + 375 17 327 55 07, http://www.bnpa.info/

e-mail: [email protected], [email protected]

Сприяння розвитку економіки Республіки Білорусь, підприємствам і організаціям всіх форм власності і підприємцям в їх адаптації до ринкової економіки у сучасних умовах; сприяння в підвищенні професійного рівня промисловців, наймачів, фахівців, вчених і підприємців і престижності їх діяльності.

Громадське об’єднання «Білоруський союз підприємців»

Республіка Білорусь 22035,

м.Мінськ, вул.Тимирязева, 65Б, приміщення 135, офіс 1007,

тел.: +375(17) 343 30 75,

http://belsp.com/,

е-mail: [email protected]

Забезпечення захисту прав і представлення законних інтересів підприємців у державних та інших органах, міжнародних організаціях.

Рада з розвитку підприємництва в Республіці Білорусь

Республіка Білорусь,

 220029, м.Мінськ,пр-т. Машерова, 17Б, к. 313

тел.: (+375 17) 288 23 32,

http://ced.by/

e-mail: [email protected]

Забезпечення взаємодії ділових кіл з державними органами та організаціями, участь їх представників у виробленні заходів з регулювання підприємницької діяльності, стимулювання інвестицій.

Асоціація європейського бізнесу в Білорусі

Республіка Білорусь, м.Мінськ, провулок Козлова, 7, офіс 53, тел.: +375 (17) 245-98- 34,

http://www.aebbel.by/

e-mail: [email protected]

Формування сприятливого інвестиційного клімату в Білорусі за допомогою просування європейських практик партнерства держави і бізнесу.

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників «БАМАП»

Республіка Білорусь, 220036,

м.Мінськ, Бетонний проїзд, 23,

тел.: +375 17 209 26 00

http://bamap.org/,

e-mail: [email protected]

Сприяння розвитку в Республіці Білорусь автомобільних перевезень вантажів і пасажирів, у тому числі в міжнародному автомобільному сполученні; сприяння в комплексному захисті інтересів автомобільних перевізників, їх інформаційне забезпечення, а також надання консультаційних послуг.

Асоціація міжнародних експедиторів та логістики «БАМЕ»

Республіка Білорусь,

220006, м.Мінськ, вул.Денисовська 9, офіс 7;

тел. +375 (17) 337-32-53

http://baifby.com/

e-mail:

[email protected]

Захист інтересів членів асоціації на білоруському ринку експедиторських і логістичних послуг, координація їх зусиль у справі розширення ділової активності, недопущення між ними недобросовісної конкуренції, представлення та захист інтересів експедиторів

Білоруський союз будівельників

Республіка Білорусь,

220036, м.Мінськ,

вул.Р.Люксембург, 101 каб. 214

Тел.:+375 17 208 73 11, http://belss.by

e-mail:

[email protected]

Виступає з ініціативами з питань інвестиційної та інформаційної діяльності у сфері будівництва; організовує та проводить конференції, зустрічі, семінари з питань узагальнення та поширення білоруського та світового досвіду.

Асоціація білоруських банків

Республіка Білорусь,

220034, м.Мінськ,

вул. З.Бядули, 11

тел.:+375 17 393 02 79,

http://abbanks.by/

e-mail:

[email protected]

Представлення та захист прав і законних інтересів своїх членів; координація діяльності банків та підвищення ефективності їх роботи; сприяння виробленню та здійсненню грошово-кредитної політики та розвитку банківської справи в Республіці Білорусь.

Білоруська лісопромислова асоціація

Республіка Білорусь,

220002, м.Мінськ,

вул. Я.Коласа, 39А, приміщення 5,

Тел.:+375(29) 617-37-17

http://rlpa.by

e-mail: [email protected]

Забезпечення підприємств сировиною, заходи нетарифного регулювання експорту лісоматеріалів, митне оформлення експортних поставок лісопродукції, проведення в Республіці Білорусь лісової сертифікації

Республіканська асоціація підприємств промисловості «БелАПП»

Республіка Білорусь, 220005,

м.Мінськ, вул. Платонова, 22,

http://belapp.by/

e-mail:

[email protected]

Сприяння консолідації, представлення та відстоювання законних прав, інтересів членів Асоціації, спрямованих на розвиток і вдосконалення промислового комплексу Республіки Білорусь.


Офіційні сайти державних установ та організацій,

які задіяні у реалізації зовнішньоекономічної діяльності Республіки Білорусь

1. Рада Міністрів Республіки Білорусь (РБ) - http://www.government.by/ru/

2. Міністерство економіки РБ (інформація щодо ЗЕД) - https://www.economy.gov.by/ru/ved-ru/.

3. Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі РБ - https://www.mart.gov.by.

4. Міністерство податків та зборів РБ - http://www.nalog.gov.by/ru/

5. Міністерство сільського господарства та продовольства РБ - https://www.mshp.gov.by.

6. Міністерство закордонних справ РБ - https://www.mfa.gov.by.

7. Національний банк РБ - https://www.nbrb.by.

8. Державний митний комітет РБ - https://www.customs.gov.by.

9. Національне агентство з інвестицій та приватизації РБ - https://www.investinbelarus.by.

10. Національний центр маркетингу РБ - https://www.ncmps.by.

11. Білоруська Торговельно-промислова палата - https://www.cci.by.


1. Веб-портал Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців Міністерства юстиції Республіки Білорусь (РБ) - http://egr.gov.by/egrn/index.jsp.

2. Список (із відповідною оглядовою та контактною інформацією) членів Білоруської Торговельно-промислової палати - https://www.cci.by/ru/listOfTpp

3. Окремі приватні бази даних білоруських Інтернет-ресурсів з інформацією щодо підприємств РБ (доступний пошук за сферою діяльності, назвою, адресою тощо):

- http://reestr.by/home.html;

- https://www.belpartner.by/catalog.html;

- https://belretail.by/retailcategories.

Корисні поради щодо перевірки ділової репутації компаній

До укладення зовнішньоекономічних договорів/контрактів із білоруськими компаніями у суб'єктів господарської діяльності може виникнути питання про надійність партнера. Певний ризик виникнення відносин із недобросовісними контрагентами існує завжди. З цією метою пропонується використовувати відкриті інтернет-ресурси для уникнення складнощів та небажаного розвитку подій.

1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та індивідуальних підприємців.

На сайті Міністерства юстиції Республіки Білорусь (http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find) містяться відомості про зареєстрованих у Білорусі юридичних осіб та індивідуальних підприємців. Використовуючи згаданий ресурс, можна з’ясувати поточний статус організації (діюча, знаходиться в процесі ліквідації, банкрутства), а також дізнатися, чи існує та чи інша організація.


2. Відомості про ліквідацію юридичних осіб, припинення діяльності індивідуальних підприємців.

У загальному доступі на сайті Міністерства юстиції Республіки Білорусь http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find розміщено відомості про виключених із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців. Відомості про ліквідацію (припинення діяльності) суб'єктів господарювання також розміщуються на офіційному сайті юридичного науково-практичного журналу «Юстиція Білорусі» (www.justbel.info, http://www.justbel.info/pages/liquidation-info).

3. Єдиний державний реєстр відомостей про банкрутство.

У Республіці Білорусь функціонує Єдиний державний реєстр відомостей про банкрутство - https://bankrot.gov.by/.

Відомості у справах про банкрутство, які розглядаються економічними судами, публікуються в друкованому виданні Верховного Суду – журналі «Судовий Вісник плюс: економічне правосуддя». Ознайомитися з оголошеннями, опублікованими в журналі, можна на сайті Верховного Суду Республіки Білорусь - http://court.gov.by/ru/supcourt_publications/ec_vestnik/bankrot/ .

Відомості про банкрутство також розміщені на сайті Міністерства економіки Республіки Білорусь (http://www.economy.gov.by/ru/perechen-organizaciy-v-procedurah-bankrotstva-ru/ ).

На сайті Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь (http://www.nalog.gov.by ) розміщено низку посилань на різні бази даних щодо перевірки ділового партнера не тільки з Білорусі, а і з Євразійського економічного союзу -http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/ .

4. Реєстр комерційних організацій та індивідуальних підприємців із підвищеним ризиком вчинення правопорушень в економічній сфері -

(http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ru/). Перевірка потенційного контрагента за реєстром дозволить суб'єктам господарювання на стадії прийняття рішення про вчинення з ним правочину отримати відомості про репутацію контрагента, а також уникнути можливих негативних наслідків від співпраці з такими партнерами.

5. Список суб'єктів господарювання, які мають заборгованість перед бюджетом Республіки Білорусь (http://www.portal.nalog.gov.by/debtor/) дозволяє знайти інформацію про платників, що мають заборгованість зі сплати податків (зборів), пені та мита. Наявність організації в цьому списку може стати причиною перегляду рішення про укладення угоди з таким партнером, хоча причини заборгованості можуть бути різними і не завжди залежати від потенційного партнера.

6. Реєстр недобросовісних постачальників Міністерство торгівлі Республіки Білорусь розміщує в інформаційній системі «Тендери» на сайті інформаційного республіканського унітарного підприємства «Національний центр маркетингу та кон'юнктури цін» (http://www.icetrade.by/articles/view/12 ). За цим посиланням міститься список постачальників (підрядників, виконавців), які тимчасово не допускаються до участі в процедурах державних закупівель.

7. Інформація щодо ділового етикету та бізнесової практики в Республіці Білорусь міститься за посиланням - https://www.belarus.by/ru/business/business-customs

Перелік міжнародних виставково-ярмаркових заходів в Республіці Білорусь, проведення яких заплановано на 2022 рік

План-календар проведення міжнародних виставково-ярмаркових заходів у Республіці Білорусь у 2022 р.


№ з/п

Місто проведення виставкового заходу

Назва виставкового

заходу

(мовою оригіналу та у перекладі українською)

Термін проведення виставкового

заходу

Формат проведення

(онлайн/

офлайн)

Організатор

виставкового заходу

(поштова адреса мовою оригіналу)

Спеціалізація виставкового заходу

1

м. Мінськ

32-я Международная специализированная выставка «БЕЛАГРО-2022»

32-га Міжнародна спеціалізована виставка «БЕЛАГРО-2022»

07 -11 червня

Офлайн

ЗАО «МинскЭкспо» 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17 327-35-11,

факс: 375-17 226-91-92

e-mail: b[email protected]

http://belagro.minskexpo.com/

Выставочный центр Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень», (Смолевичский район, пр. Пекинский, 29)

Сільсько-господарська продукція, обладнання та техніка

2

м. Мінськ

18-я Международная специализированная выставка

«ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ-2022»


18-та Міжнародна спеціалізована виставка «ХАРЧОВА ІНДУСТРІЯ-2022»

07 - 11 червня

Офлайн

ЗАО «МинскЭкспо» 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65,

тел.: +375-17 327-35-11,

факс: 375-17 226-91-92

e-mail: [email protected]

http://belagro.minskexpo.com/


Выставочный центр Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень», (Смолевичский район, пр. Пекинский, 29)

Продукти харчування, торгове обладнання

3

м. Мінськ

ХХVII Международная выставка деревообрабатывающего и мебельного производства «Belarusian Furniture Forum – 2022»

ХХVII Міжнародна виставка деревообробного і меблевого виробництва «Belarusian Furniture Forum – 2022»

19 - 22 жовтня

Офлайн

РУП «Национальный выставочный центр “БЕЛЭКСПО”,

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,

тел.: (+375 17) 334 67 58,

(+375 29) 889 36 55

e-mail: [email protected]

https://www.belexpo.by/

Меблі, матеріали, комплектуючі, інструменти


Дипломатична підтримка вітчизняних експортерів є одним із важливих напрямів роботи МЗС, яка спрямована на розширення географії ринків збуту та забезпечення галузевої диверсифікації вітчизняного експорту.

У контексті забезпечення реалізації національних пріоритетів, сприяння виходу українських експортерів на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних інтересів за кордоном і залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України з квітня 2013 року при МЗС діє Рада експортерів та інвесторів (РЕІ).

У рамках РЕІ на постійній основі здійснюється моніторинг та оперативне інформування національних виробників стосовно потенційних можливостей розширення української присутності на світових ринках, зацікавленості іноземних компаній у налагодженні контактів із вітчизняними партнерами.

Більш детально - за посиланням: https://rei.mfa.gov.ua/

Анкета експортера: https://rei.mfa.gov.ua/anketa-eksportera

З числа особливостей виходу на ринок Білорусі є сегмент експорту до країни сільськогосподарської продукції.

До укладення зовнішньоекономічних договорів з білоруськими компаніями українські суб'єкти господарської діяльності мають дотриматися вимог, що визначені Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 р. № 38 «Про порядок затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0381-16#Text).

Після виконання внутрішньоукраїнських процедурних вимог, визначених згаданим нормативним актом, потенційний експортер включається до відповідного реєстру, який розміщений на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ehUuFVXlA8bi5S2YmqxSIhW5RjppHB2ReUu_8cXItE/edit#gid=0).

У подальшому, здійснюється узгодження на двосторонньому міжвідомчому рівні. Зокрема, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів направляє пакет документів до Міністерства сільського господарства та продовольства Республіки Білорусь.

У разі прийняття позитивного рішення білоруський уповноважений орган (Департамент ветеринарного та продовольчого надзору) вносить українське підприємство до «Реєстру організацій та осіб, які здійснюють виробництво, переробку та (або) зберігання підконтрольних товарів, що ввозяться на митну територію Митного союзу» (http://www.dvpn.gov.by/uploads/download/reestr-3str03-03.htm).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux