• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Русский
 • Беларускі
Вступне слово Президента до щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Опубліковано 07 червня 2013 року о 11:11

2012 рік вчергове продемонстрував суперечливість та мінливість сучасного світу. Непевні тенденції відновлення світової економіки після жорсткої кризи 2008-2009 рр. змінилися загостренням кризових проявів у провідних країнах світу, і насамперед - на Європейському субконтиненті.

Економічні негаразди зазвичай супроводжуються підвищенням рівня соціальної напруженості, а прагнення країн світу віднайти оптимальні шляхи антикризових дій формують непрості геополітичні тенденції.

Усі ці процеси мають об’єктивний характер. Відсторонитися, уникнути цих змін не зможе жодна країна. Яким шляхом має рухатись Україна, щоб зайняти гідну позицію у цих глобальних трансформаціях, зберегти й наростити динаміку соціально-економічного розвитку? Відповідь одна: наша держава має продовжувати стратегію реформ, спрямованих на модернізацію всіх сфер суспільного життя.

Основою нової хвилі українських реформ стала Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Логіка Програми побудована з огляду на проголошені Україною євроінтеграційні орієнтири та цілі досягнення економічної стабільності й розвитку.

Програмою було поставлено мету – досягти структурної модернізації економіки за рахунок вирішення низки завдань. Зокрема, завдяки створенню клімату, сприятливого для підприємництва та бізнес-ініціативи, стабілізації державних фінансів і формування стійкої фінансової системи, модернізації інфраструктури та реформування ЖКГ, підвищення рівня енергетичної безпеки, імпортозаміщення і розвитку внутрішнього ринку, створення ринку землі. Успіх цих перетворень є ключем для досягнення національної конкурентоспроможності, забезпечення стійкого економічного зростання.

Не менш важливою ціллю політики реформ було визначено збереження і розвиток людського та соціального капіталу. Насамперед - за рахунок підвищення ефективності та стабільності соціального захисту, поліпшення якості й доступності освіти та медичного обслуговування. Такі зміни необхідні, аби припинити нарощування соціального розшарування, створити гідні умови для людей. Адже розвиток економіки - єдиний шлях до реального поліпшення умов життя кожного українського громадянина.

Сьогодні Україна впевнено долає непростий шлях перетворень. За рахунок дерегуляції діяльності бізнесу були суттєво спрощені дозвільні та реєстраційні процедури, встановлено прозорі механізми започаткування й закриття бізнесу. Звужено сфери прямого адміністративного контролю з боку держави, вдалося уніфікувати адміністративні послуги.

Реалізація податкової реформи сприяла спрощенню адміністративних процедур для платників податків. Послідовно знижується податкове навантаження на бізнес. Зменшуються ставки податку на прибуток, розширюється практика автоматичного відшкодування ПДВ, удосконалюється спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва.

Розпочалася поетапна модернізація реального сектору економіки. Прискорилося технологічне оновлення у низці базових галузей промисловості. Активно здійснюється політика диверсифікації енергопостачання та підвищення ефективності енергоспоживання. Україна суттєво зменшила залежність від імпорту газу, створила передумови для нарощування обсягів видобутку власних енергоносіїв, зокрема нетрадиційних. Розпочата активна робота в напрямі реформування транспортної інфраструктури, зокрема залізничного та авіаційного транспорту, розвитку морегосподарського комплексу.

Важливим напрямом модернізації стало реформування агропромислового комплексу. Триває підготовка нової законодавчої бази для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.

В основі цих законодавчих ініціатив - необхідність створити нові стимули для інвестицій у розвиток вітчизняного сільського господарства й водночас максимально захистити інтереси та майнові права селян - власників землі.

Окрема увага приділяється інвестиціям у людський капітал. Впроваджується нова система охорони здоров’я, оновлюється технологічно-інформаційна база української освіти.

Незважаючи на економічні труднощі, в Україні вдалося забезпечити позитивний соціальний ефект від економічних заходів. У 2012 році, попри чергове загострення світової кризи, ми знайшли можливість реалізувати низку важливих соціальних ініціатив. Значна частина здійснених заходів мала виражений адресний характер і стосувалася підвищення соціальних стандартів для найменш захищених категорій громадян.

Нових рис набула регіональна політика. У багатьох регіонах вже розроблено власні стратегічні програми розвитку, визначені цілі та конкретні завдання, необхідні для їх реалізації ресурси. Для сприяння всебічному розвитку територій створено Державний фонд регіонального розвитку.

Політика реформ уже принесла позитивний ефект. В Україні вдалося стримати негативний вплив європейської депресії 2012 р. У багатьох країнах Європи рівень життя населення суттєво знизився. В Україні вдалося цього не допустити.

Зміни відбувалися не лише у соціально-економічній сфері. Одним із вагомих досягнень курсу модернізації став динамічний розвиток громадянського суспільства в Україні. Посилюється вплив громадськості на прийняття державних рішень. Створено новий механізм забезпечення прозорості та відповідальності влади, закладений в Законі про доступ до публічної інформації.

Активні й небайдужі громадяни відіграють дедалі більшу роль у боротьбі з корупцією. Активна підтримка громадськими організаціями планів європейської інтеграції сприяє зближенню позицій Європейського Союзу і України у процесі переговорів щодо лібералізації візового режиму та переходу до плану дій із запровадження безвізового режиму.

Сьогодні Україна подолала «стратегічну паузу». Це - основний здобуток останніх років. Тепер головне - не зупинятися на досягнутому.

На порядку денному - подальше реформування системи державного управління, перехід до моделі держави, орієнтованої на обслуговування потреб громадян. У кожному місті, районі має з’явитися сучасний центр надання адміністративних послуг. У кожному з них повинен надаватися гарантований перелік найбільш запитуваних громадянами та бізнесом послуг. Вони мають надаватися протягом мінімального терміну.

Найближчим часом має запрацювати Єдиний державний портал адміністративних послуг, який зробить можливим здійснити перехід до дистанційного отримання паспортів, довідок, заміни посвідчень водія або реєстрації нового бізнесу громадянами.

У 2013 році будуть зроблені нові кроки для посилення боротьби з корупцією. Продовжиться робота над відпрацюванням механізмів персональної відповідальності чиновників усіх рівнів за реалізацію завдань упровадження реформ. Зросте відповідальність за порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг.

Ще одним важливим напрямом реформування стане робота над оновленням Конституції України. Необхідно усунути нечіткість принципу народовладдя, неефективність механізмів формування та відповідальності найвищих органів державної влади, створити реальні гарантії незалежності судів та прокуратури, встановити баланс повноважень між місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, який відповідатиме потребам сьогодення.

Для того, щоб на жодному з етапів конституційного реформування не знижувалася планка професійних вимог і громадянської відповідальності, продовжить роботу Конституційна Асамблея. В її роботі нині беруть участь провідні науковці Національної академії наук України, галузевих академій, наукових установ і вищих навчальних закладів, представники громадянського суспільства та місцевого самоврядування, правозахисних організацій і незалежних експертно-аналітичних центрів, а також представники парламентських і позапарламентських політичних сил.

Світова економіка на початку 2013 року не подолала стагнацію. Провідні економічні центри демонструють нестабільне зростання або залишаються у стані рецесії. Глобальний попит на ключові товари українського експорту також залишатиметься низьким.

При цьому конкурентна боротьба на світових ринках стає дедалі жорсткішою. За таких умов для того, щоб забезпечити усталений соціально-економічний розвиток, Україні необхідно активізувати пошук внутрішніх резервів, прискорити модернізацію виробництва, підвищити його конкурентоспроможність.

Цього року необхідно прискорити структурні реформи в національній економіці й водночас знайти відповідь на нові виклики, породжені глобальною економічною кризою. Найближчий період стане значним випробуванням для України, важливим тестом політики реформ і розвитку.

Використовуючи державне фінансування та стимулювання конкретних економічних програм і проектів, необхідно підтримати національного виробника, допомогти експортерам, реалізувати політику імпортозаміщення. В умовах кризи і скорочення попиту украй важливо прискорити процес оновлення виробничих фондів, стимулювати впровадження технологічних інновацій та енергозберігаючих технологій. Це єдиний шлях до підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Не менш важливо й надалі вносити необхідні зміни у податкове та бюджетне законодавство. Їх мета - забезпечення соціальної справедливості, виконання бюджету, стимулювання економічного зростання і розвитку територій.

Вельми важливо забезпечити консолідацію та максимально ефективне використання фінансових ресурсів держави. Для цього потрібні зміни у фінансовій системі, у т.ч. ухвалення спеціальних законів про діяльність Банку розвитку, Агентства з питань страхування експорту та кредитування експортерів.

Водночас держава не повинна намагатись підмінити своїми діями приватну ініціативу. Стандартні механізми «ручного керування» ставатимуть дедалі менш ефективними. Не розподіл бюджетних коштів, а створення макроекономічних умов для всебічного розвитку приватного бізнесу, підприємницької ініціативи стають ключовими рушіями зростання.

Великий, середній та малий бізнес повинні мати максимально можливу економічну свободу. Тому поліпшення бізнес-клімату та продовження процесу дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг залишаються найважливішими пріоритетами.

Конкретні підходи й етапні орієнтири політики відновлення динамічного економічного зростання закріплено у Програмі активізації розвитку економіки. В її основі - відродження реального сектору економіки завдяки здійсненню політики імпортозаміщення, стимулювання розвитку високотехнологічних галузей, створення нових робочих місць.

Стратегічна мета і сутність нової Програми полягають не тільки в тому, щоб прискорити зростання макроекономічних показників. Це важливе, але підпорядковане завдання. Її основна мета - змінити саму модель соціально-економічного розвитку України, перевести національну економіку на рейки інтенсивного випереджального зростання за рахунок впровадження інновацій, розкриття інвестиційного потенціалу.

Прискорення розвитку національної економіки дасть можливість продовжити послідовний курс на підвищення рівня добробуту наших громадян. У 2013 році основним пріоритетом стануть соціальні інвестиції у майбутнє, у тих, хто будуватиме і розвиватиме Україну впродовж ХХІ століття.

Пріоритетом соціальної політики держави має бути підтримка сімей із дітьми. Сьогодні велика кількість сімей відчуває на собі негативний вплив фінансової скрути. Більшість українців мають обмежені можливості дати своїм дітям якісну освіту, забезпечити повноцінний фізичний і творчий розвиток. Державна підтримка таких сімей має бути суттєво збільшена.

Окрему увагу необхідно приділити дітям з особливими потребами, виховання і розвиток яких потребують значних зусиль і коштів. Обов’язок держави - допомогти таким дітям і сім’ям, у яких вони виховуються.

У кожному регіоні мають бути створені Центри денного перебування для дітей-інвалідів. У цих закладах з дітьми працюватимуть не лише вихователі, а й реабілітологи.

Важливий блок завдань - охоплення особливим піклуванням дітей, які мають проблеми зі здоров’ям. Оперативно мають вирішуватися питання забезпечення таких дітей життєво необхідними засобами реабілітації - протезними, ортопедичними виробами, засобами спілкування та обміну інформацією. Вони не повинні опинятися на узбіччі повноцінного життя.

В Україні й досі трапляються непоодинокі випадки відмови матері від дитини у пологовому будинку. Хоча здебільшого держава здатна допомогти матерям, які опинилися у важких життєвих обставинах. Тому в кожному регіоні мають бути створені центри матері і дитини, де їм надаватиметься відповідна підтримка.

Базовим пріоритетом соціальної політики має стати забезпечення всебічного розвитку кожної дитини. Для досягнення цієї мети вже у 2013 році необхідно забезпечити розвиток державної та підтримку приватної дошкільної освіти, створення нових центрів творчості, гуртків, секцій, організацію літніх шкіл із залученням до їх роботи провідних вітчизняних фахівців і вчених, реалізувати програму «Інтелектуальне майбутнє України», спрямовану на підтримку обдарованої молоді. Кожна дитина в Україні має отримати гарантовану можливість для розкриття і реалізації своїх талантів.

2013 рік стане роком дитячої творчості. Підтримка дитячої енергії, таланту, жаги до знань і досягнень - саме такі завдання ми ставимо перед державою. Адже в цьому - майбутнє нашої держави. Талант наших дітей - це наша найкраща стратегічна інвестиція.

Українські політики від виборів до виборів шукають різні гасла. Намагаються достукатись до сердець громадян. Але я глибоко переконаний: ідея оновленої, духовної, творчої України об’єднає всіх українців.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux