Посольство України в Республіці Білорусь

, Київ 13:02

Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів "Міжнародна українська школа"

20 червня 2017, 00:00

 

 забезпечує реалізацію права громадян на  повну загальну середню освіту

 забезпечує громадянам України можливість здобуття якісної повної середньої освіти у відповідності до їх потреб, індивідуальних  здібностей, стану здоров'я, талантів тощо. Навчання із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та використанням дистанційних форм навчання

 координує діяльність закордонних українських навчальних закладів, у яких вивчається або ведеться викладання українською мовою, а також організовує їх інформаційно-методичний, консультативно-аналітичний супровід

 надає методично-інформаційну підтримку закордонним шкільним осередкам, у яких вивчається мова, традиції, звичаї та культура  України

 надає консультативно-методичнудопомогу вчителям, які навчають учнів – громадян України, що тимчасово перебувають за кордоном

 

Форми підготовки до атестації:

 індивідуальна: самостійно під керівництвом вчителів МУШ

 групова:

 у складі закордонного українського навчального закладу, де вивчаються лише українознавчі предмети, (інші предмети – за бажанням під керівництвом вчителів МУШ)

 у складі закордонного українського навчального закладу, де вивчаються всі загальноосвітні предмети за допомогою вчителів осередку

 у закордонних центрах підготовки до атестації за кордоном

http://ukrintschool.org.ua/

Інші оголошення