Посольство України в Республіці Білорусь

6, Київ 17:31

Тарифи консульського збору

№ з/п

Найменування консульських дій

 

Тарифна ставка

 

 

Дол. США

Білоруські

Рублі, приблизно/по курсу Національного банку РБ на день оплати/

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

15

75800

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

404240

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

135

682160

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

252650

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

20

101060

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

20

101060

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

15

75800

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

55530

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

101060

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

505300

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

80

404240

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

101060

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

101060

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

101060

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

101060

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

101060

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

40

202120

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

200

1010600

10

Видача довідки про належність до громадянства України

15

75800

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

101060

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

100

505300

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

1010600

 

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

85

429510

 

дворазової

130

682160

 

багаторазової

200

1010600

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

85

429510

 

дворазової

130

682160

 

багаторазової

200

1010600

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

85

429510

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

15

75800

2

Видача витребуваного документа

30

151590

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

60

300380

 

 

 

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

50530

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

40

202120

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

        120

606360

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

101060

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

 

151590

2

Реєстрація шлюбу

80

 

404240

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

 

505300

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

110

555830

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

120

606360

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

151590

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

150

757950

5

Реєстрація повторної зміни імені,  не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

250

1263250

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

40

202120

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

70

353710

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

60

300380

 

 

 

 

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

іншим особам

 

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

50 дол. США/252650 біл.руб.

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США/ 2021200 біл.руб.

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США/ 101060 біл.руб.

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

252650

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

 

 

40

 

60

 

 

 

 

202120

 

300380

 

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

40

 

60

 

 

202120

 

303180

 

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками передбаченими підпунктами «г» та «ґ»

е)

посвідчення інших довіреностей

 

60

303180

є)

посвідчення заповітів

 

40

202120

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

 

120

606360

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США/ 505300 біл.руб.

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

120

606360

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

35

176860

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

35

176860

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

 

40

 

202120

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

   40

 

   10

202120

 

50530

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

 

101060

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

20

101060

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

20

 

101060

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

 

101060

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США/ 126330 біл.руб. і не більше 200 дол.США/ 1010600 біл.руб.

 

14

Прийняття на зберігання документа

30 дол.США/ 151590 біл.руб. за кожен місяць зберігання

 

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США/ 75800 біл.руб. і не більше 200 дол.США / 1010600 біл.руб.

 

16

Вчинення морських протестів

 

70

353710

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

 

20

 

101060

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

 

30

151590

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом для вчинення нотаріальних дій)

 

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

 

80

404240

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

25270

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

 

 

50

 

252650

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

 

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

 

200

 

1010600

 

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

80

404240

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

30

151590


Консульський відділ Посольства України в Республіці Білорусія
Керівник: Лехкий Андрій Євгенович
Перший секретар з консульських питань
Адреса:

220002, м. Мінськ, вул. Старавіленська, 51

Телефон: +375-17-283-19-58, +375-17-283-19-59
Факс: +375-17-283-19-59
Ел. пошта: gc_by@mfa.gov.ua
Веб-сайт: belarus.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи: 09:00 – 18:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідні дні: субота, неділя

 

Графік прийому громадян з консульських питань:

 

Пн. з 14:00 до 16:00 год.

Вт. з  9:30 до 13:00 год.

Ср. з 9:30 до 13:00 год.

Чт. з 9:30 до 13:00 год.

Пт. з 9:30 до 13:00 год.

 остання п’ятниця місяця – неприйомний день

 

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у неприймальний час.


Консульство України в Бресті (Республіка Білорусь)
Керівник: Діденко Анатолій Никифорович
Консул-керівник Консульства України в Бресті
Адреса: вул. Воровського, 19, 224030, м. Брест, Республіка Білорусь . Переглянути на мапі
Телефон: (+375 162) 22 04 55; телефон "гарячої" лінії (виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України) - (+375 25) 694 06 06
Факс: (+375 162) 22 04 55
Ел. пошта: gc_byb@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://brest.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи:

 Понеділок - Четвер: 09:00 – 18:00

                  П’ятниця: 09:00 – 16:45

Обідня перерва: 13:00 – 13:45

Вихідні дні: субота, неділя

 

Прийом громадян України:

Понеділок - П’ятниця: 09:30 – 13:00

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, арешт тощо

 

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства:

Понеділок: 14:00 – 16:30

 

"Гаряча" лінія Консульства

  (+375 25) 694 06 06 

  (+375 162) 22 04 55 

У разі техногенної катастрофи, природних катаклізмів, теракту, поранення/загибелі громадян України та у інших випадках, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників консульська допомога надається також у неприйомний та неробочий час

 

Межі консульського округу:

Брестська та Гродненська області

Примітки:

Святкові неробочі дні у 2017 році:

1 січня - Новий рік

7 січня - Різдво Христове

8 березня - Міжнародний жіночий день

16 квітня – Пасха/Великдень

1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)

4 червня - Трійця

28 червня - День Конституції України

24 серпня - День незалежності України

14 жовтня - День захисника України.

Відповідно до статті 67 КЗпП України, якщо святковий неробочий день збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України 16.11.2016 № 850-р та наказу Міністерства закордонних справ України 02.12.2016 № 352 у 2017 році перенесено робочі дні з понеділка 8 травня - на суботу 13 травня, з п’ятниці 25 серпня - на суботу 19 серпня

 

twitter.com/UKRinBrest